Fødselsdage i Børnehuset Pilehytten

Børnene kan holde fødselsdag i børnehuset. Vi holder fødselsdag stuevis. Det er meget forskelligt hvordan børnene vil holde deres fødselsdag: Det kan være med mad, kage, boller eller andet. Det sker også jævnligt at barnets stue bliver inviteret hjem til fødselsdag, og det vil vi selvfølgelig gerne. 

Ifølge vores kostplan vil vi vil gerne frabede os slikposer. En skål med slik kan være et alternativ.

Husk at aftale med personalet på stuen, hvordan og hvornår fødselsdagen skal foregå, i god tid før fødselsdagen.


Princip for invitation til fødselsdag og andre sociale arrangementer 

Forældrerådet og de ansatte finder det vigtigt, at børnene i Pilehytten opdrages til fællesskab og sammenhold gennem deres tid i institutionen. Vi finder det vigtigt, at alle børn oplever at være en del af gruppens fællesskab, dels i det daglige liv i Børnehuset og dels i sociale sammenhænge i fritiden, og at ingen føler sig holdt udenfor fællesskabet.

Forældrerådet har derfor vedtaget følgende princip for invitationer til fødselsdage og andre sociale sammenkomster:

Fødselsdage og andre private sociale arrangementer

Der må kun deles invitationer ud i Pilehytten, hvis hele stuen, alle drengene fra stuen eller alle pigerne fra stuen inviteres.