Hygiejne i Børnehuset Pilehytten

Vi har stort fokus på hygiejne, som vi sørger for at holde i børnehøjde.

I hverdagen har vi meget fokus på at arbejde med hygiejne i børnehøjde. Alle børn vasker hænder til hvert måltid, og vi træner meget håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg.

Derudover benytter de voksne engangshandsker, når børnene skiftes eller skal tørres efter toiletbesøg.

Også i forbindelse med håndtering af maden, har vi et stort fokus på, at man kun rører ved den mad, man tager osv.LUS

Hvis vi konstaterer, at et barn har lus, kontaktes forældrene.

De bedes hente børnene hurtigst muligt og sørge for, at barnet kommer i behandling. Barnet må komme tilbage til institutionen, når behandlingen er iværksat.