Indkøring i Børnehuset Pilehytten

Læs om indkøring i vuggestuen og børnehaven.

VUGGESTUEN

Inden start i vuggestuen afholder vi en samtale, hvor vi fortæller om institutionen og hører om jeres barn og dets rytme i hverdagen. Så vi kan gøre starten så god som mulig.

Når jeres barn starter i vuggestue, kan det være en stor omvæltning – både for barnet, men også for jer. Der er meget, man skal vænne sig til – mange børn og voksne og andre omgivelser.

Det er svært at sige, hvordan en indkøring skal være. Det er forskelligt fra barn til barn. Vi vil opfordre til, at I bruger nogle dage/uger på det. Ofte vil det tage ca. 14 dage inden barnet er kørt ind.

Vores erfaring med indkøring viser at det er bedst at starte meget langsomt op, og udvide tiden her efterhånden som barnet er parat til det.

Vores forslag til indkøring:

De første to dage er I sammen med Jeres barn her i en times tid, så I kan se de andre børn og voksne på stuen. 3.-5. dag afleverer I barnet i ca. ½ time om formiddagen, hvor barnet er frisk. Herefter aftaler vi fra dag til dag hvad vi gør, så det er bedst muligt for jer og jeres barn.

Når I går fra jeres barn, er det vigtigt, at I siger, jeg går nu, jeg kommer igen og henter dig, og X passer på dig. Selv helt små børn finder tryghed i denne besked. Men husk også at det er tilladt og naturligt, at barnet græder over adskillelsen.

I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går.

 

BØRNEHAVEN

Når barnet nærmer sig sin start i Pilehytten anviser lederen barnet en gruppe, ud fra det kendskab vi har til barnet, og de forhold der gør sig gældende i grupperne på det tidspunkt. 

Børnehuset sender velkomstbrev ud til forældrene ca. 30 dage før barnet skal starte (hvis muligt). Brevet indeholder: Velkomstfolder, indkøringsprocedure, navn på pædagoger og navn på barnets nye gruppe.

Forældrene skal herefter hurtigst muligt kontakte barnets stue og aftale dato og tid for præsentationsmøde. Præsentationsmødet afholdes med barnets primærpædagog inden barnet begynder sin indkøringsperiode, mødet varer ca. 1 time.

Pædagogen har den første kontakt til familien, og er den der fremover har det overordnende pædagogiske ansvar for barnets udvikling, trivsel og virke i Pilehytten.
Hvis forældrene har brug for hjælp eller spørgsmål, er det pædagogen de henvender sig til for at få svar. Det betyder ikke at andre ikke ved noget om barnet, men den specifikke viden har pædagogen.

Det er pædagogen der forbereder samtaler, handleplaner m.m. og er opmærksom på om der er behov for en uddybende samtale med forældrene om dette eller hint. 

På præsentationsmødet gennemgås følgende:

Pædagogen viser hele børnehuset frem, hvilken plads barnet skal have, hilser på personalet, gennemgår dagligdagens rytme, madpakker, kostpolitik, rutiner for middagslur -
hvilket tøj skal barnet medbringe - om barnet bruger medicin eller er allergisk - om barnets særlige behov, der skal tages hensyn til - om barnet bruger ble...

Stamkort udfyldes på Børn i Holbæk af forældre, gennemgang af velkomstpjece, hvor der står daglige informationer, forældresamtaler og forældrekontakt - forældrene opfordres på mødet til at søge information omkring pædagogik, traditioner, aktiviteter m.m. på vores hjemmeside og i diverse pjecer m.m. som udleveres i forbindelse med opstart. 

Mødet sluttes af med at forældrene aftaler hvordan indkøringen skal foregå, og hvornår den skal starte. 

Forslag til indkøring af barnet.

Forældrene opfordres til at afsætte 3 til 5 dage til indkøring af barnet.

Forslag til indkøring:

  1. dag: Barnet bliver sammen med sine forældre i 1 til 2 timer, f.eks. ude på legepladsen.
  2. dag: Barnet og forældre deltager i samling i barnets nye gruppe og spiser sammen med gruppen.
  3. dag: Barnet prøver at være i institutionen alene i 1 time eller 2 og tager herefter hjem.
  4. dag: Barnet prøver at være i institutionen alene 2 til 4 timer, tager hjem inden middagslur
  5. dag: Barnet prøver at deltage i formiddagens aktiviteter og sove i institutionen, bliver herefter afhentet. 

Indkøring af børn tilrettelægges altid i et samarbejde mellem forældre og barnets primærpædagog, og vil altid være individuelt i forhold til det enkelte barns behov.