Profil

Børn har en fantastisk nysgerrighed. En nysgerrighed vi i Børnehuset Sølyst griber og arbejder med, og det kommer der mange berigende stunder ud af. Velkommen til vores verden - en verden fuld af leg, lærdom og livlige bevægelser.

Natur, bevægelse og science danner grundlag for vores pædagogiske praksis

Det er i naturen barnet har mulighed for at opleve glæden ved at færdes ude og lade sig inspirere af dens uendelige muligheder. Der er ro, tid, højt til loftet og mulighed for at danne fællesskaber på tværs af aldersgrupper. 

 

Natur

Sølyst er medlem af Grønne spirer, som er en del af friluftsrådet. For at sikre kvalitet og udvikling med vores pædagogiske praksis, får personalet kurser samt sparring af naturvejleder. Vores mål er at vi kan hejse ”Det Grønne Spire Flag” som er en anerkendelse af, at vi bringer børn og voksne tættere på naturen omkring os.

Alle børn skal opleve den ro og fred der finde, når man er i naturen – på naturens præmisser.

Naturen vækker børns sanser og giver os oplevelser, som kan følge os resten af livet. Tænk på duften, lyden og følelsen af at være ude i sommerregnen. Tænk på duften, synet, lyden og følelsen af at ligge i skovbunden og være til. I naturen stimuleres alle fem sanser – synssansen, høresansen, lugtesansen, smagssansen og følesansen. At tilbyde børn ro i naturen er med til at understøtte børns koncentration – og abstraktionsevne.

Bevægelse

Vi er et DGI-certificeret børnehus, hvor vi hvert andet år bliver re-certificeret. 

Vi implementer bevægelse i vores dagligdag, hvor vi bl.a. løber for at få pulsen op, kravler i træer, kører på løbecykler ned af bakken, laver børneyoga og meget andet. Vi er hele tiden opmærksomme på at give barnet mulighed for at lære med hele kroppen.


Science

I Sølyst bliver barnet udfordret både matematisk og naturvidenskabeligt i den nye styrkede læreplan kaldet "Science". Børnene skal have lov til at være nysgerrige, undres og udforske alle de små ting og oplevelser de møder på deres vej - både i skoven og hjemme i børnehuset.

 

Fysiske rammer og læringsmiljøer

I Sølyst arbejder vi ud fra bevidstheden om, at læringsmiljøet skal understøtte og justeres for at give barnet mulighed for dannelse, udvikling af barnets kreativitet, sprog, sociale færdigheder samt glæden ved at lære nyt. 

I vores hus er æstetikken i fokus og vi indretter os i lyse og indbydende lokaler med nye fleksible møbler på hjul og behagelig belysning.

Traditioner

I Sølyst har vi en masse traditioner gennem året som vi prioriterer højt:

  • Børnehuset fødselsdag (15. Januar)
  • Fastelavn
  • Sommerfest
  • Bedsteforældredag
  • Fælles forældremøder for hele huset
  • Forældresamtaler 
  • Jule/klippe/klistrefest for forældre 
  • Juletræs fest for børnene
  • I kirke til julegudstjeneste 
  • Lucia – de store børn går Lucia på højskolen og plejehjemmet og selvfølgelig i huset
Senest opdateret 30-05-2023