Skolesamarbejde

Vi har et godt samarbejde med Jyderup Skole og vores samskabende pædagoger arbejder både i børnehus og skole. Det sikrer den trygge overgang fra børnehavebarn til skoleelev.

Den samskabende pædagog

Den samskabende pædagogs kerneopgave er, at styrke overgangen fra børnehaven til skolen med fokus på det enkelte barns trivsel samt et stærkt forældresamarbejde. 

Den samskabende pædagog er fuldtid i skolen i hele august. Fra 1. september til 1. januar er den samskabende pædagog 3 dage i skolen og 2 dage i børnehaven. Fra 1. januar til 1. juni er den samskabende pædagog 2 dage i skolen og 3 dage i børnehaven. Juni er den samskabende pædagog fuldtid i børnehaven på nær uge 26.

Den samskabende pædagog skal blandt andet være med til at sikre følgende:

  • Det enkelte barns behov i overgangen
  • Fokus på de sociale relationer
  • Fokus på trivsel, både på det enkelte barn og hele børnegruppen
  • Indgå med børnene i forskellige læringsmiljøer sammen med børnene
  • Være inkluderende overfor alle børn, dog med et særligt fokus på børn i vanskeligheder
  • Sikre den røde tråd mellem børnehaven og skolen
  • Være med til at skabe et godt og trygt læringsmiljø med ro til læring og trivsel, dette kan f.eks. gøres ved at gå med en mindre gruppe af børn
  • Have fokus på, at gøre børnene skoleparate i samarbejde med stuens personale. Dette gøres bl.a. ved at have fokus på selvhjulpenhed, toiletbesøg, lade lægge sin egen madpakken i køleskabet, hænge tøjet op i garderoben, blyantsgreb, at kunne klippe og skrive deres navn samt alder
  • Deltager i forældresamtaler og andre vigtige samtale 

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.

 

Senest opdateret 20-01-2021