Spring til indhold

Om dagplejen Skovvejen

Dagplejen er ét ud af 8 børnehuse i Dagtilbud Skovvejen, som består af seks områder: Jyderup, Mørkøv, Regstrup, Tølløse, Ugerløse og St. Merløse. Vi har 28 unikke dagplejehjem, som alle værner om det dyrebareste vi har - vores børn.

Mødre fortæller om småbørnslivet i dagplejen

Kig med indenfor i tre små videoer, hvor mødre i dagplejen fortæller om hverdagsharmoni, dagplejen som et fagligt pædagogisk tilbud og forventninger til dagplejelivet. 

#1 Hvilke tegn ser I på, at dagplejen er et pædagogisk tilbud? 

#2 Er jeres forventninger blevet indfriet, i den tid jeres børn har gået i dagpleje?  

  
#3 Hvordan harmonerer det med jeres familieliv, at jeres børn går i dagpleje?

 

Det får du når du vælger den kommunale dagpleje til dit barn 

Dagplejen er et tilbud der først og fremmest bygger på et lille, trygt miljø med nære relationer til en voksen og tre-fire andre børn. Det særlige ved dagplejen er, at dit barn og jeres familie bliver budt ind i et privat hjem, hvor hver enkelt dagplejer brænder for nærvær, tryghed og det hjemlige miljø, samtidig med at vi har fokus på dit barns udvikling og trivsel i samarbejde med jer forældre.

I Dagplejen Skovvejen har vi 28 dygtige dagplejere, der hver især har flere års erfaring, kurser og uddannelser i rygsækken. Det betyder, at vi udover de nære og trygge rammer, også kan tilbyde en høj faglighed. Derudover har vi et godt samarbejde med kommunens talepædagoger, ergoterapeuter, sundhedsplejersker og andet specialiseret personale, som vi kan sparre med og som er en del af tilbuddet i den kommunale dagpleje, hvis der skulle opstå behov for det.

 

En høj faglighed der sikrer de bedste vilkår for dit barn

De kommunale tilbud er underlagt ”lov om dagtilbud”, som kræver, at der arbejdes med læreplaner, der omfatter personlig udvikling, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener, sprog og sociale kompetencer. Det arbejder vi løbende med i forbindelse med forløbsskema, aktionslæring og i forbindelse med tilsynsbesøg, hvor vi hele tiden sikrer os en høj faglighed omkring jeres barns udvikling.

Alt dette er altid med et fokus på den nære relation imellem barn og voksen. Det er i de nære relationer at børn lærer og udvikler sig bedst og det er helt unikt for dagplejen, at dit barn i sin hverdag kan forholde sig til bare én voksen.Feedback

Sidst opdateret

07.12.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Skriv dit barn op til den kommunale dagpleje

Skriv dit barn op til dagplejen her

Jyderup, Mørkøv og Undløse

Tilsynsførende Dagplejepædagog
Mette Kathrine Lauritzen
Tlf. 72 36 53 23

Tølløse, Ugerløse, St. Merløse, Nr. Jernløse og Regstrup

Tilsynsførende Dagplejepædagog
Yvonne Hegaard Christiansen
Tlf. 72 36 96 18

Hvorfor skal jeg vælge den kommunale dagpleje?

Hvis du som forælder overvejer at vælge den kommunale dagpleje til dit barn, så kan det være rart at spørge andre forældre, hvordan de oplever dagplejen fra et forældreperspektiv. Derfor har vi en aftale med et hold forældre, der gerne deler ud af deres erfaringer og oplevelser. Kontakt og hør nærmere:
 

Ditte (Jyderup) Tlf: 20 27 22 58

Linda (Mørkøv) Tlf: 22 37 05 76

Privat pasning

Forældre kan, som alternativ til optagelse i dagpleje eller daginstitution, vælge at modtage tilskud til betaling af en privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan ikke sammenlignes med dagtilbud, idet kommunens forpligtelser til at yde særlig støtte for at barnet kan få udbytte af opholdet ikke gælder disse ordninger. Kommunens personale har ikke ledelsesbeføjelser overfor private børnepassere, og er derfor ikke er ansvarlig for den pædagogiske kvalitet i ordningerne. Før i tiden skulle man skrive sit barn op i den kommunale dagpleje, for at få en plads i en privat pasningsordning. Vi gør opmærksom på at det skal man ikke længere.