Spring til indhold
Dagtilbud Katrinedal Til dagtilbudkatrinedal.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Her kan du læse om Forældreråd og deres arbejde, i institutionen Elverbo.

Elverbo har forældreråd der består af 6 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant og lederen.

Fra forældrerådet er valgt 1 til at deltage i den fælles forældrebestyrelse, der er for dagtilbud Katrinedal.

Der afholdes 4 ordinære møder om året.

Forældrerådets opgave er at fungere som talerør for forældrene, godkende de pædagogiske principper m.m. Derudover deltager FR i div. udvalg – lokalråd – m.m. som arbejder for hele Svinninge området.

Forældrerådet arrangerer flere arrangementer i løbet af året, forældrekaffe, sommerfest, ture m.m. til stor glæde for børn og forældre.

Hvis I har emner, som I ønsker debatteret på forældrerådsmøder eller andet I ønsker at tale med os om, er I meget velkomne til at henvende Jer.

Dagsordener og referater hænger på tavlen og sendes ud via børniholbæk til alle forældre.

Aktuel adresse – og telefonliste over bestyrelsens medlemmer er ophængt i huset.
Feedback

Sidst opdateret

11.01.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Thygaard