Indkøring i Hagested Naturbørnehus

Indkøring

Da det er meget forskelligt, hvor længe og hvordan en indkøring foregår for det enkelte barn, laves der aftaler herom individuelt med Jer forældre.

Dette vil ske i samråd med den ansatte, som vil blive den primære kontaktperson for Jeres barn.

Dog aftaler vi altid et Før-besøg:

Vi aftaler et før-besøg for forældre og evt. barnet.  Under dette besøg bliver barn og forældre vist rundt i institutionen.  De bliver præsenteret for de voksne, ser barnets nye garderobe m.m.

Senest opdateret 01-09-2024