Om os

Den summen, du kan høre, når du åbner døren til vores børnehus, er lyden af børn og voksne, der er i fuld gang med at udforske hverdagsliv og bevægelsesglæde ..

Idrætsbørnehuset Tusenfryd

Tuse Byvej 16 A-B, Tuse - 4300 Holbæk 

 

Vi er en idrætsinstitution beliggende i Tuse tæt på Holbæk. Vi har et tæt samarbejde med Tuse skole, der ligger lige ved siden af.

Vi huser ca. 100 børn + - og de er delt op i:

  • Vuggeriet og Lysegrøn Gruppe, hvor de yngste holder til.
  • Grøn Gruppe, hvor de tre-årige i børnehaven holder til.
  • Gul Gruppe, for de fire-årige
  • Rødderne, for de børn, der skal i skole efter sommerferien.

I vores børnehus tilstræber vi, at alle aktiviteter tager udgangspunkt i pædagogisk idræt. Det giver stor visdom om egen krop og fysik.

Åbningstider

  • Mandag - torsdag : 06.30-17.00
  • Fredag 06.30-16.30

 

Velkommen til vuggestuen og børnehaven i Tusenfryd:

En lille note:

Vi har skærpet vores fokus på at være gode til at bruge hjælpemidler.

Vi bruger stiger, så barnet selv kan kravle op i barnevognen og på puslebordet. Desuden kravler barnet selv op på sin trip-trap stol, når det er parat til det. Dette er for at støtte barnet i, at det selv kan og for at skåne vores rygge for løft og vrid, så vi kan holde til mange skønne år i vuggestuens hverdag.

Så støt gerne jeres barn i at det selv kan så meget muligt. Dette kræver tid, men det giver til gengæld et herligt samspil og glæde for både barnet og den voksne.

Velkomstfolder til vuggestuen i Tusenfryd

Læs læreplan for Dagtilbud Katrinedal 2021

Læs om institutionens profil.

Vi tænker idræt ind alle vegne .. vi ser børn med smittende bevægelsesglæde .. en spontan dans, et livligt hop .. en hånd, der beskriver regnbuens form med et stort opadgående sving .. jo, der er langsomme og hurtige fartstreger over det hele og når vi bare husker, at alle er på deres nærmeste udviklingstrin - ja, så ser vi glæde over bevægelse alle vegne.

Vi er et stort Børnehus med 40 vuggestuebørn og ca 90 børnehavebørn.Vi er en Idrætsinstitution under Dansk Idrætsforbund, og arbejder bevidst med at børn lærer via leg og brug af sin krop. Vi mener at kroppen husker og at glade børn lærer bedst. Når du leger og bevæger dig kan du ikke lade vær med at være glad , og derfor tager vi udgangspunkt i krop og bevægelse i vores læringsmål med børnene.

Vi mener, at børn skal mødes og være sammen med voksne som er gode rollemodeller og som er engagerede og positive i deres omgang med børnene og forældrene. Alle børn og voksne skal vide at de er en vigtig del af Tusenfryd, og at de bidrager med noget vigtigt og unikt! Når du kan mærke samhørighed og at du betyder noget for andre, så giver det en stor grad af selvfølelse og mod på livet! Dette ønsker vi at viderebringe til alle vores børn i huset.

Vi arbejder med udgangspunkt i Marte Meo, hvor vi møder børn og voksne med respekt og går ud fra hvert enkeltes barns udviklings-punkt og potentiale. Vi er alle forskellige og her er plads til alle.

Du er altid velkommen til et besøg for at høre nærmere om hvordan vi arbejder her i Tusenfryd.

Her kan du læse om medarbejderne i institutionen.

Pædagogisk leder og daglig leder – Anna Granqvist

Pædagogisk leder Katrine Rosendahl Olsen


Idrætsbørnehuset er en stor integreret institution med en bred personalesammensætning af både uddannede pædagoger og medhjælpere.

I børnehaven er der 9 pædagoger, 4 medhjælpere og 1 pædagogisk assistent og plads til 1 studerende.

I vuggestuen er der 5 pædagoger, 3 medhjælpere, 2 pædagogiske assistenter og plads til 1 studerende.

Derudover har vi 2 køkken medarbejdere ansat, som hver dag laver mad til alle børn.

Læs her om samarbejde mellem forældre og institutionen.

Vi lægger stor vægt på et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.

Det er jer som forældre som kender jeres børn bedst, og for at give bedst trivsel og udvikling hos alle børn, er det vigtigt at vi samarbejder omkring dette.

Når dit barn starter her i huset afholder vi efter ca. 3 måneder en samtale, for at følge op på jeres barns trivsel i det nye miljø.

Der er altid muligt at komme til os, hvis I har brug for en samtale omkring noget, som I har en bekymring til. Det samme gælder selvfølgelig, at vi som personale tager fat i jer som forældre, hvis vi har en bekymring omkring jeres barn.
Vores udgangspunkt er åbenhed og den gode dialog, som gør at vi alle er trygge ved hinanden.

Når dit barn skal starte skole afholdes der også en forældresamtale. Her giver vi dig et billede af, hvad dit barns kompetencer er og hvor det har brug for en ekstra indsats. Vi drøfter dit barns udvikling og hvilken indsats der skal fokuseres på frem til skolestart, også hvilke oplysninger som skal overgives til skolen.

Information om samarbejde mellem skolen og institutionen.

Vi har et tæt samarbejde med Tuse skole i Område Katrinedal.
Da Tusenfryd ligger meget tæt på Tuse skole er det primært her, vi samarbejder. Et barn er ikke selvskreven til Tuse Skole fordi det starter i Tusenfryd, medmindre man har bopæl i skoledistriktet.

Skolesamarbejdet starter helt ned til vores vuggestuebørn.
Børnene besøger skolens legeplads og skolebiblioteket, så skolemiljøet bliver en kendt og naturlig del helt fra barnet starter i Tusenfryd.

Børnehavebørnene bruger tillige skolens legemiljøer.
Skolens boldbaner er også en del af vores nærmiljø, og her har vi både planlagte og spontane fælles arrangementer med skolen. Især 0. klasserne og vores kommende skolebørn afholder fælles arrangementer. Der er besøg i klasserne, gamle børn besøger Tusenfryd, Kunstudstilling, Cirkusprojekt, Lucia optog m.v.

Velkommen i vores hus indenfor disse åbningstider. Legepladsen er offentlig tilgængelig udenfor åbningstiderne.

Vi har åbent:

Mandag kl. 06.30 - 17.00

Tirsdag  kl. 06.30 - 17.00

Onsdag  kl. 06.30 - 17.00

Torsdag kl. 06.30 - 17.00

Fredag   kl. 06.30 - 16.30

Se hvem vi samarbejder med i institutionen

I Tusenfryd har vi et tæt samarbejde med Børneindsatsen i Holbæk kommune.
Her er: ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog og talehøre konsulent.
I forældre er altid med omkring sådan et samarbejde og der vil blive holdt et opstartsmøde, inden et eventuelt samarbejde omkring jeres barn påbegyndes.

Derudover er der tilknyttet 2 ressourcepædagoger til område Katrinedal.
Disse 2 pædagoger kan både indgå i et samarbejde og sparring omkring en gruppe børn eller et enkelt barn.

Her kan du se tilsynsrapport for Tusenfryd

Her kan du læse vores tilsynsrapport for Tusenfryd.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet til rapporten.

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2020

Tilsynsrapport 2023

KIDS rapport Vuggestue Tusenfryd 2023

KIDS rapport Børnehaven Tusenfryd 2023

Her kan du læse hver institutions legepladsrapport - denne er den nyeste fra marts 2023

Tusenfryd legepladsrapport 2023

Her kan du læse vores evaluering af den pædagogiske læreplan.

Evaluering af den pædagogiske læreplan 2020