Spring til indhold

Medarbejderne i Pilehytten

Læs om hvem der arbejder i Pilehytten.
pædagog og barn leger

MEDARBEJDERE: 

Områdeleder:                                    Ziska Seirup

Daglig pædagogisk leder:                Satu Sørensen

 

Pilehytten medarbejdere:

Dorte Christensen Pædagog

Signe Bay Madsen Pædagog

Jannie Kvistgaard Pædagog

Ditte Dreiø Pædagog

Joan Felle Olsen Pædagog

 

Camilla Dahl Pædagogisk Assistent

 

Lone Antonsen Pædagog Medhjælper

Peter Dyrholm-Ebsen Pædagog Medhjælper

Kit Mogensen Pædagog Medhjælper

 

Rikke Lolk Pædagog studerende

Kasper Larsen Pædagogisk Assistent studerende

 

Nicoline Kjær Bahne Kostfaglig Ernæringsassisten

 

Herudover har vi tilknyttet personale som vikarer, praktikanter, militærnægtere, i jobtræning m.m.

Personalet vil være flest, når der er flest børn. Skemaet skifter så alle personaler har de forskellige vagter i planen. Alle børn har en primærpædagog som er den der sikrer kommunikationen omkring barnet. Alt personalet kender barnet godt, og det vil gøre at der på alle tider er mulighed for at tale med en, der kender dit barn.

Overgangen fra at komme fra et mindre og trygt miljø hjemme hos mor og far, til en større og mere larmende børnegruppe, kan være en svær overgang for de fleste børn og forældre. Vi vil gøre alt for at hjælpe med at gøre overgangen så god så mulig, så I må endelig gøre os opmærksomme på hvis der er ting der svære.

Alle ansatte har i deres ansættelse skrevet under på tro og love, at de har tavshedspligt angående viden om børn og deres forældres private forhold.



Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen