Spring til indhold

Om os i Hagested Naturbørnehus

Velkommen til Hagested Naturbørnehus. Vi er en institution som består af vuggestue og børnehave.

Vi er en institution med plads til 110 børn fordelt på 4-5 grupper.

I hjertet af vores hus ligger motorikrum og køkken – det er de rum og funktioner som vi alle bruger og deles om i hverdagen.

Institutionen er opdelt i to afdelinger. Lille afdeling består af Vuggestuen og dagplejens legestue.

Stor afdeling huser 3 grupper; Bjørnebanden (de kommende skolebørn) samt Regnbuen og Delfinderne. Delfiner og Regnbuen er aldersintegreret og har børn på 3-5 år.

Vi tilstræber, at der vil være en fra personalet, som følger hver gruppe fra de starter i børnehave til de skal i skole, sådan at børnene hele tiden er sammen med en kendt voksen.

Læs tilsynsrapport for Hagested Naturbørnehus 

Læs læreplan for Dagtilbud Katrinedal 2021Feedback

Sidst opdateret

29.01.2021

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers