Børn i bevægelse

Børn i bevægelse - er kommet for at blive.
Alle børnehuse og dagplejen arbejder dagligt med idræt, leg og bevægelse.

Eventyret startede i 2011 og har siden udviklet sig til at blive en fast del af den pædagogiske hverdag.

DGI er kommet for at blive 

Holbæk Kommune vil fortsat være den eneste kommune i Danmark, hvor alle kommunale dagtilbud og SFOer er DGI certificerede. Alle børnehuse re-certificeres i år. 

Pædagogerne i dagtilbud og SFO vil få et nyt lag af viden om børn i bevægelse, idet alle børnehuse vil blive re-certificeret af DGI. Det sker som et led i Holbæk Kommunes fokus på, at trivsel og livskvalitet er afgørende for barnets mentale sundhed og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Der er en entydig positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns læring.

"Vi er stolte over, at alle dagtilbud og SFOer i Holbæk Kommune har mulighed for at fastholde DGI certificeringen. Med re-certificeringen er vi fortsat med til at sikre, at den fysiske aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen for børn og unge i kommunen. Fysisk og psykisk sundhed er vigtig for os, fordi vi ved, at det øger barnets og den unges trivsel og dermed udvikling og læring. DGI certificeringen tager afsæt i vores grundlæggende værdier om, at børn og unge skal udvikle sig, trives og lære så meget, som de kan. Pædagoger i dagtilbud og SFO har med certificeringen redskaberne og idéerne lige ved hånden, når det handler om at fremme børns og unges lyst til bevægelse og deltagelse i bred forstand," fortæller pædagogisk udviklingskonsulent i Fagcenter for Læring og trivsel ved Holbæk Kommune, Rikke Nyvang.

Ved DGI er Charlotte Bruus Dalsgaard glad for samarbejdet med Holbæk Kommune, og at børns fysiske aktivitet prioriteres højt i dagligdagen.
"Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv, i det strukturerede skole- og institutionsliv, og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse. Vi er glade for samarbejdet med Holbæk Kommune, der med sin målrettede indsats for alvor gør noget for at skabe de bedste rammer for kommunens børn og unge," siger Charlotte Bruus Dalsgaard, der er konsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Fysisk aktivitet fremmer læring

Forskning viser, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Den fysiske aktivitet forbedrer kognition, og læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser. Samtidig har det også vist sig, at den fysiske aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisningen fremmer læring.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune i 2011 at indgå en aftale, hvor samtlige dagtilbud skulle DGI certificeres og personalet på kursus i idræt, leg og bevægelse. Desuden skulle hvert enkelt børnehus udarbejde en politik for bevægelse.

"En kvalitetsrapport fra 2014 bygger på erfaringsopsamling om DGI certificeringen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen indeholder forældrebestyrelsernes og fagpersonalets vurdering af arbejdet i dagligdagen. Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at der er kommet øget fokus på kroppen, sundhed, leg og aktiviteter. Der er samtidig et stort ønske om, at der også i fremtiden vil fastholdes et fokus på projektet. Undersøgelsen viser desuden, at de mange aktiviteter og fokuspunkter omkring krop og bevægelse er overgået til at være en naturlig del af dagligdagen. Og det er netop dét, som vi ønsker at opnå her i Holbæk Kommune med blandt andet DGI certificeringen," fortæller Rikke Nyvang.

DGI-samarbejde med alle dagtilbud

I 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, at indgå en aftale hvor samtlige børnehuse og dagplejen i kommunen skulle DGI Certificeres og personalet på kursus i idræt, leg og bevægelse. Desuden skulle hver enkelt børnehus/dagplejen udarbejde en politik for bevægelse.

I 2011 besøgte TV2 øst Solsikken i Gislinge, for at høre hvordan bevægelse, leg og idræt har fået ny plads i børnehuset. 

Holbæk kommunes daginstitutioner skal have fokus på idræt og bevægelse - DGI Vestsjælland sørger for at uddanne pædagogerne. Du kan se indslaget fra TV2 Øst ved at klikke på linket herunder 

I 2013 blev certificeringerne fejret i Elverhøj. Børn, forældre og personale var samlet for at få overrakt diplomer og for at modtage DGI flaget. Flaget er det endelige symbol på at børnehuse er DGI certificeret. 

Krop, bevægelse og idræt idag

I dag holder vi fast i de gode takter fra 2011. Re-certificeringerne sker årligt for at børnehuse og dagpleje kan kalde sig DGI certificeret og der bygges videre på viden og erfaringer om børns sundhed via idræt, leg og bevægelse. 

I kvalitetsrapport fra 2014 er lavet en erfaringsopsamling om DGI projektet "Børn i bevægelse". Undersøgelsen indeholder forældrebestyrelsernes og fagpersonalets vurdering af arbejdet i dagligdagen.  

Samlet set viser erfaringsopsamlingen at der er kommet øget fokus på kroppen,sundhed, leg og aktiviteter. Der er samtidig stort ønske om at der, også i fremtiden, vil fastholdes et fokus på projektet.  

Undersøgelsen viser, fra både forældre og personale, at projektet ikke længere anses som et "projekt" men at de mange aktiviteter og fokus punkter omkring krop og bevægelse, er overgået til at være en del af dagligdagen.

DGI har lavet en lille film med viden om DGI-certificeringen og dens betydning. Der er blandt andet klip fra Elletoften i distrikt Elverdam og interview med daværende formand for Udvalget for børn Agnete Dreier. 

Senest opdateret 01-09-2024