Spring til indhold

Forældreintra - Børn i Holbæk

Børn i Holbæk er vores forældreintra, hvorfra du kan kommunikere med dit barns børnehus eller dagpleje og følge med i hverdagen og særlige aktiviteter. Pr. 25.januar 2021 vil dagtilbud komme til at bruge AULA som kommunikations platform.

Som forælder kan du:

  • Følge dit barns hverdag 
  • Kommunikere elektronisk med institutionen 
  • Tilmelde jer arrangementer, forældresamtaler m.m. nemt og hurtigt
  • Se pædagogisk dokumentation af aktiviteter barnet er med i.
  • Få tilgang til dit barns billedarkiv

Første gang du bruger Børn i Holbæk

Første gang du bruger Børn i Holbæk, skal du åbne hjemmesiden børniholbæk.dk. Her logger du på via NemID.

Ved første login bliver du bedt om at udfylde stamkortet for dit barn. Det elektroniske stamkort erstatter det papirkort, som du udfyldte, da dit barn begyndte i børnehuset/dagplejen.

Er du plejeforælder, kan du kontakte dit plejebarns børnehus, såfremt du har brug for adgang til Børn i Holbæk. I kan i fællesskab søge om en fuldmagt til adgang på lige fod med biologiske forældre.

Børn i Holbæk

 Feedback

Sidst opdateret

26.11.2020

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers