Om os

Børnehuset Elverbo er et levende børnehus i bevægelse.

Elverbo er en kommunal integreret daginstitution, og er en del af dagtilbudsområde Katrinedal der dækker Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested.
Elverbo består af en vuggestue med plads til 12 børn og en børnehave med 2 stuer og plads til 40 børn. Derudover er der dagpleje fælles for området.
Elverbo ligger tæt ved Børnehuset Pilehytten og Katrinedalskolen afd. Svinninge og har et nært samarbejde med børnehus, skole og SFO.
Vores udgangspunkt er

”Læring, udvikling og et sundt børneliv i sociale relationer”
Vi sikrer barnet optimale muligheder i et flerfagligt og forpligtende fællesskab

Dette er udgangspunktet for barnets læring og trivsel i alt hvad vi foretager os.
Børnehuset er certificeret bevægelsesinstitution, hvilket også spiller en stor rolle i hverdagen.

Læs tilsynsrapport for Elverbo Børnehus

Læs læreplan for Dagtilbud Katrinedal 2021

Senest opdateret 01-09-2024