Forældresamarbejde

Dit barn tilbringer en stor del af sin dag i enten vuggestue eller børnehave. Derfor er det vigtigt for os, med naturlig inddragelse af forældrene i barnets trivsel og udvikling.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er en vigtig faktor for os i Galaxen, da det er samarbejdet omkring forældrenes barn, hvor vi sammen sætter målsætninger og arbejder mod samme mål, at vi har mulighed for at skabe de bedste læringsbetingelser for barnet. Derfor arbejder vi målrettet med børns læring gennem observationsskemaet ALLE MED, en dertil hørende udviklingsplan, og efterfølgende planlægning af pædagogiske læringsforløb med en kvalitativ evaluering, hvor vi blandt andet kan dokumentere målbare læringsmål.

Som forældre vil I blive indbudt til en årlig samtale. Her taler vi om jeres barns trivsel og udvikling og hvilket udviklingstrin der er det næste vi sammen skal have fokus på.

Forældrerådet

Forældrerådet afholder ca. 4 møder årligt. I er velkomne til at komme med punkter til forældrerådets dagsorden. Ligeledes kan man også henvende sig til forældrerådet med punkter til forbedring og udvikling af Galaxen.

Se endvidere Galaxens årsplan på vores intranet, Børn i Holbæk.