Profil

Børn er unikke væsener med hver deres personligheder, evner og behov. Vi vil give børnene de bedste forudsætninger for at udforske deres egne personligheder og daglige omgivelser i Galaxen gennem vores kulturraket.

Børnehuset Galaxens profil er en kulturraket med syv stjerner

I Børnehuset Galaxen arbejder vi bredt med kultur. Vores profil er bygget op som en kulturrakat med syv stjerner - emner vi skiftevis arbejder med i børnehuset.

De syv kulturstjerner er:

Udeliv
Science
Sprog
Musik
Teater og drama
Dannelse
Bevægelse

Stjernestunder

 

Vi er nysgerrige og har interesse for forskellige kulturer og religioner. Vi ser dette som mangfoldighed og en styrke og det inddrages i vores dagligdag.  

 

Under alle stjerner arbejdes der med relationer, sprog og dannelse - trivsel, udvikling og læring.

 

Vi sætter høj pris på nærvær og stjernestunder, hvor vi møder jeres børn på deres niveau. Vi har fokus på børnenes leg og bestræber os i at skabe miljøer, hvor børnene lærer gennem leg.

 

Gode relationer og venskaber er noget af det vigtigste for børnenes udvikling og trivsel. Vi arbejder derfor med børnefællesskaber der kan understøtte barnets sociale kompetencer gennem leg og planlagte aktiviteter.

 

Vores mål er i samarbejde med jer forældre at skabe et miljø hvor jeres barn kan få en god og tryg start på livet.  

 

Vi lægger vægt på at give børnene en flyvende start, så de sendes videre ud i rummet som glade og hele børn, der er nysgerrige og parate til at indgå i et fællesskab. 

 

I Galaxen tilstræber vi at være ude hver dag, uanset vejret. Vi har en udfordrende, kuperet legeplads.
 
På vores legeplads har børnene mulighed for:
 • Bål
 • Skov
 • Cykelbane
 • Udforske fantasi
 • Dyrene
 • Gåture - brug at lokalmiljø.
 
Vi bager brød, laver suppe og andre lækkerier på bål. Omkring bålet spiser vi og har ren hygge.
Vi har vores faste egern der bor på vores legeplads, som vi følger og undersøger sammen. Vi udforsker også det øvrige dyreliv, som biller og andet der bor i vores lille skov.
Vi tager på nogle gode gåture, hvor vi udforsker lokalmiljøet og den nærliggende skov.
Science indgår i mange af hverdagens gøremål.
Vi følger barnets nysgerrighed og udvider deres viden og undrer os sammen med børnene.
 
Indimellem tager vi fat i små voksenstyrede forsøg der stimulerer børnenes nysgerrighed:
 • Vi fryser ting ned, ser hvad der sker når en vingummi kommer i vand eller når en Mentos kommer i et glas cola.
 • Vi lægger ting over bålet og ser hvad der brænder og smelter først - det kan være et stykke rugbrød eller en kanelsnegl.
Som papegøjen fra Amerika lærer hun at tale når hun snakker.  Derfor er samtalenet et vigtigt fundament der indgår i alle vores aktiviteter i huset. Vi er bevidste om hvordan vi bruger sproget. Vi er nærværende rollemodeller, der gennem samtaler med børnene understøtter barnet i den fase det er i lige nu. 
 
Vi arbejder efter de 10 understøttende sprogstrategier:
 
 1. Følg barnets interesse
 2. Brug åbne spørgsmål 
 3. Vent på barnets svar
 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger 
 5. Hjælp barnet med at sætte ord på 
 6. Forklar ord barnet ikke kender i forvejen
 7. Relater til noget barnet kender.
 8. Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen
 9. Ret ikke barnets fejl direkte 
 10. Leg med sproget   
 
Vi bruger kropssprog og fagter. Vi holder samling, læser, synger, rimer og remser. Vi har bøger tilgængelige i børnehøjde.  Tal og bogstaver indgår som en naturlig del af børnenes hverdag. Børnene skriver selv.  Vi støtter børnene i legeskrift og vi tæller og leger med mængder og former.
Vi synger hver dag og gerne med fagter. Vi bruger sang og musik til at understøtte rytme, sprog, bevægelse og fællesskabet.
Vi holder fredagsrock, hvor fællesskabet i hele huset styrkes og børnene får øvet bevægelse og rytme til musikken.
Når vi synger og danser sammen, skabes der glæde og fællesskab. Vi bruger musik til at skabe stemninger, f.eks ved massage og afslapning.
Sange er med til at forbinde hjem og institution. Det giver en helhed for barnet, når forældrene kan tage en del af Galaxens liv op derhjemme.
Bevægelse giver kendskab til kroppen og det lærer børn at mærke sig selv.
 
Min krop kan noget:
 • Hvordan har min krop det, når jeg er træt?
 • Mit hjerte banker Hvor højt kan jeg hoppe?
 • Hvor hurtigt kan jeg løbe?
 
Der er mulighed for at gå i hallen og i skolens gymnastiksal. Der er mange måder at bruge hallen og gymnastiksalen på. Her kan børnene rigtigt få et frirum til at udfolde sig samt til forskellige regellege.
Vi har en motorisk udfordrende legeplads. Vi laver motorikbaner såvel ude som inde.
Vi vægter tid til at børnene bliver selvhjulpne - det giver barnet succesoplevelser. Vi styrker børnenes sanser, f.eks. ved massage og føle-lege.
Teater og drama styrker børnenes fantasi, og at arbejde med teater, styrker og udvider barnets egne lege. Det styrker koncentration og det at vente på tur, være social og sætte sig i andres sted.
Der er plads til alle, da der er brug for mange roller i et teater; publikum, sælge billetter, stille senen op. Alle roller er lige vigtige.
 
Teater i Galaxen er:
 • Fantasi teater
 • Rollelege
 • Sange med fagter
 • Mimik og stemmeføring
 • Lege en historie/eventyr
 • Invitation af teater i børnehuset
 • Personalet spiller teater for børnene
I Galaxen arbejder vi med dannelse ved at vise børnene vejen og som voksne være gode rolle modeller.
Vi arbejder for at børnene får en adfærd, så de kan agere i forskellige arenaer. Det er ok at løbe stærkt i hallen, men ikke i supermarkedet.
Vi vil gerne lade vores børn flyve ud i verden som nogle empatiske, sociale børn der lytter, bidrager til og har respekt for andre.
Derudover at vores børn tager nogle gode værdier med sig. Vi lærer børnene at tage ansvar. Vi gør børnene klar til at agere i det store univers – også på "egen hånd”.
Jeres barn er en lille, men betydningsfuld stjerne i det store univers. F.eks. at vente på tur og kunne lytte og forstå andre. Dette gør vi f.eks. ved regel-lege, holde samling, fælles normer ved spisning.