Forældresamarbejde i Børnehuset Pilehytten

Pilehytten har et forældreråd, der består af seks forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og lederen.

Fra forældrerådet er valgt en til at deltage i den fælles forældrebestyrelse, der er for dagtilbudsområde Katrinedal.

Der afholdes 4 ordinære møder om året.

Forældrerådets opgave er at fungere som talerør for forældrene, godkende de pædagogiske principper m.m. Derudover deltager FR i div. udvalg – lokalråd – m.m. som arbejder for hele Svinninge området.

Hvis I har emner, som I ønsker debatteret på forældrerådsmøder eller andet I ønsker at tale med os om, er I meget velkomne til at henvende Jer.

Dagsordener og referater hænger på tavlen og kan fås ved henvendelse til Peter.

Aktuel adresse – og telefonliste over bestyrelsens medlemmer er ophængt i huset.

Forældresamtaler

I småbørnsgruppen tilbyder vi samtaler når barnet har gået her i 3 mdr. og når barnet fylder 2 år.

I børnehaven tilbyder vi opstartssamtale efter 2 – 3 mdr. i børnehaven, når barnet fylder 4 år, og i november før barnet skal starte i skole.

Ved samtalen vil vi tale om Jeres barns hverdag, hvordan vi/I oplever barnet, og dets udvikling. Desuden er I altid velkomne til at henvende Jer hvis I ønsker en samtale. Samtalerne er altid uden børn.


Opslag - Orientering - Beskeder

Alle opslag, beskeder, nyhedsbreve, dagens aktiviteter, dokumentation bliver lagt på Aula som er stedet hvor man orienterer sig, modtager nyt, giver og modtager beskeder. Det er vigtigt at tjekke det hver dag, når I tjekker jeres børn ind og ud.

Det vil også være muligt at se opslagene på infoskærmen ved Svalestuens indgang.

 

Vigtigt

Vi skal have besked

  • Hvis andre end forældrene henter barnet (dette kan noteres på Aula)
  • Hvis barnet er syg eller holder fri (dette kan noteres på Aula)
  • Hvis der er forhold som påvirker barnets dag i børnehuset

Der tales ikke i mobil i Pilehytten, mens man henter og bringer sit barn. Når man henter og bringer sit barn er man opmærksom på dette og taler ikke i mobiltelefon.