Medarbejderne i Pilehytten

Læs om hvem der arbejder i Pilehytten.

Medarbejdere

Områdeleder

Ziska Seirup

Daglig pædagogisk leder

Satu Sørensen

 

Pædagogisk personale

Det pædagogiske personale består af 5 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 3 pædagog medhjælper, 1 pædagog studerende og til tider en PA elev.

 

 

Køkken personale

En Kostfaglig Ernæringsassisten

 

Øvrige personale 

Herudover har vi tilknyttet personale som vikarer, praktikanter, militærnægtere, i jobtræning m.m.

Personalet vil være flest, når der er flest børn. Skemaet skifter så alle personaler har de forskellige vagter i planen. Alle børn har en primærpædagog som er den der sikrer kommunikationen omkring barnet. Alt personalet kender barnet godt, og det vil gøre at der på alle tider er mulighed for at tale med en, der kender dit barn.

Overgangen fra at komme fra et mindre og trygt miljø hjemme hos mor og far, til en større og mere larmende børnegruppe, kan være en svær overgang for de fleste børn og forældre. Vi vil gøre alt for at hjælpe med at gøre overgangen så god så mulig, så I må endelig gøre os opmærksomme på hvis der er ting der svære.

Alle ansatte har i deres ansættelse skrevet under på tro og love, at de har tavshedspligt angående viden om børn og deres forældres private forhold.