Skolesamarbejde i Pilehytten

Det sidste år i børnehaven starter de største børns rejse til skolen. Læs mere om overgang fra børnehave til skole.

De starter med fra august/september at være i gruppe sammen noget af dagen, for derefter at være sammen i gruppen hele dagen i deres egne lokaler ved SFO’en på skolen. Det er børnehavens personale der er med i gruppen.

Gruppen lærer at fungerer som gruppe og får styrket deres sociale kompetencer, bl.a. i samarbejde med gruppen af kommende skolebørn fra Børnehuset Elverbo.

I februar slås de to grupper sammen i et lokale på Katrinedalskolen, sammen med børnehavepersonale.
De kommende måneder rystes de sammen, både socialt og læringsmæssigt, og forberedes trygt og sikkert til at skulle være klasse sammen.

I juni begynder de fast at komme på skolens SFO og lærer kommende kammerater og SFO-pædagoger at kende, så de er trygge og parate til skolestart i august.