Hverdagen

Læs om hverdagen i Solsikken

 
Information om aflevering og afhentning af børn i Børnehuset Solsikken.


Ind- og ud krydsning sker på Ipads på stuen eller i garderoben.

Det er vigtigt, at I altid siger godmorgen, når I afleverer barnet, samt siger farvel, når I henter barnet.

For at sikre at barnet får en god dag er de små beskeder en høj prioritet i afleveringssituationen. 

 

Når du holder dit barn hjemme på grund af ferie eller sygdom, vil vi gerne have besked. Både ferie og sygdom kan meddeles institutionen via AULA, eller ved at I ringer til Børnehuset tlf. 72 36 73 10.

Solsikken er et tilbud til raske børn. Syge børn må ikke komme i institutionen, og må først komme igen, når det ikke længere smitter og almentilstanden er upåvirket.

Ved meget smitsomme sygdomme som f.eks. diarre og opkast, ser vi gerne at der ikke har været opkast eller diarre inden for de seneste 24 timer.
Vi opfordrer til, at børnene er hjemme til de er helt friske.

Bliver barnet syg mens det er i institution, ringer vi til forældrene og forventer at barnet hentes hurtigst muligt.

Der er på nuværende tidspunkt madordning i institutionen.

Der spises morgenmad fra kl. 06.00-07.15. Vi tilbyder havregrød, havregryn og boller med smør. Ønskes andet skal barnet spise hjemmefra.

Vi spiser formiddagsmad, ca. kl. 09.00, hvor børnene bliver tilbudt brød og frugt/grønt.

Vi spiser frokost ca. kl. 11.00. Der er som regel to dage, hvor der serveres rugbrød, og tre dage, hvor der bliver serveret varm mad.

Vi spiser eftermiddagsmad, ca. kl. 14.00.


Information om sovemuligheder.

Vuggestuebørnene sover ude i barnevogn/krybbe efter alder og behov.

Børnehavebørnene sover inde på små feltsenge fra ca. kl. 12.00-13.30 efter aftale med forældrene. En voksen putter alle børnene og sidder hos dem ca. 30 min.


Som udgangspunkt vækker vi ikke børn, da børn sover det de har behov for

Vi følger desuden Holbæk Kommunes regler om sovebørn.

Hverdagen i Børnehuset Solsikken

Hverdagen i Solsikken

Kl. 06.00 - 07.15               Mulighed for morgenmad

Kl. 09.00                           Formiddagsmad efterfulgt af igangsatte aktiviteter 

Kl. 11.00                           Frokost efterfulgt af lur, leg eller aktiviteter

Kl. 14.00                           Eftermiddagsmad

Kl. 16.45                           Børnehuset lukker 

 

I Solsikken arbejder vi med udgangspunkt i et årshjul på tværs af hele huset. Vi arbejder ud fra 4 temaer.

Det aktive barn
Det nysgerrige barn
Det matematiske barn
Det kreative barn

Hver stue tilrettelægger egne aktiviteter under det fælles tema.

Information om skiftetøj i Solsikken

Da vi ofte er ude, er det meget vigtigt, at børnene har tøj med til alt slags vejr (efter årstiden). Gummistøvler og regntøj skal være i garderoben hele året.

Hvert barn har en kasse til skiftetøj; Vuggestuen på også badeværelserne og alle andre i garderobepladsen. Vi ser gerne, at der altid ligger to til tre fulde sæt skiftetøj, inderst til yderst, i barnets kasse. Se opslag om skiftetøj i garderoben.

Der skal altid være navn i alt, der medbringes i institutionen, så kan vi nemmere hjælpe til med at finde tingene finder den rigtige plads igen.

Alle forældre skal selv medbringe bleer til deres barn, så længe barnet bruger ble.

Det er en god ide at lave en aftale med personalet om mængden af bleer.  

Det er altid et højdepunkt, når et barn har fødselsdag og det skal naturligvis fejres.

Når et barn har fødselsdag, fejrer vi det enten her i børnehaven eller hvis forældrene ønsker, at invitere stuen hjem kommer vi gerne. Fejres det i børnehaven, er det oftest ved at barnet har medbragt noget vi hygger os med. Vi lægger vægt på at alle børn kan deltage i fødselsdagshyggen, så frugt, grønt og brød i form af boller er gode emner til en fælles hyggestund.

Om vi er i børnehaven eller besøger barnet hjemme, sørger vi for en lille gave.

Det barn, der har fødselsdag er i centrum. Børnegruppen lærer at på fødselsdage, er det fødselsdagsbarnet vi fejrer. Vi lægger vægt på, at børnene respekterer hinanden og kan give plads til hinanden.

Vi hænger et skilt op på døren, så alle kan se hvem der skal ønskes tillykke.

I Solsikken har børnene mulighed for at medbringe legetøj på udvalgte dage, der typisk er placeret efter en fast rytme.

Børnenes eget legetøj har de mulighed for at medbringe på udvalgte dage, vi ønsker at give dagen med medbragt legetøj et indhold og kalder det for, vise ting dag. Det betyder at vi samles i små grupper i løbet af formiddagen hvor hvert enkelt barn kan fortælle om sit medbragte legetøj. 

Det er vigtigt at have navn på så det altid kan finde tilbage til rette ejer. 

I Børnehuset Solsikken er både de indendørs og de udendørs områder indrettet, så der er plads til bevægelse og fysisk udfoldelse.

Legepladsen: I Solsikken har vi en meget stor og indbydende legeplads, som giver mulighed for alle former for fysisk udfoldelse og kreativitet.

Pladsen er indrettet sådan, at børnene overalt har mulighed for at lege i større eller mindre grupper, eller hvis de har behov for det, alene. Der er flere steder med overdækning i form af halvtage og markiser, sådan at der er mulighed for skygge om sommeren, og tørvejr hvis det regner.

Der står borde/bænkesæt under alle halvtage, sådan at vi kan sidde ude og spise på alle årstider. Disse giver dog også anledning til forskellige former for kreativ leg, såsom:
tegne, perler og leg med modellervoks.

Legepladsen består af forskellige læringsmiljøer, nogle der kræver voksen involvering og andre børnene kan benytte selv.

Legehuse: Her kommer børnenes fantasi og kreativitet til udtryk, igennem forskellige lege. Restaurant, bager, butik og fængsel leger børnene i husene her.

Overdækning: Giver børnene frie muligheder til at udforske deres fantasi. Rollespil, junglesti og cirkus er noget af det området bliver brugt til.

Natur: I børnehaven vil vi give plads til fordybelse i naturen, på den måde får børnene en masse sansemæssige oplevelser. Børn er nysgerrige omkring alt hvad der rører sig, og samtidig udvikler det barnets fantasi, selvstændighed og kreativitet.

Bålpladsen: Ved bålpladsen får børnene mulighed for at være med til at bage og lave mad ved bålet og fornemme hyggen omkring bålet

 

Særligt for vuggestuen: På legepladsen er der legehus – gynger – sandkasse – cykelbane - rutchebane – m.m. dette styrker børnenes høre, syns, føle og Vestibulærsans(balance). 

Legepladsen består af forskellige læringsmiljøer, nogle der kræver vokseninvolvering, andre kan børnene selv benytte. I Vuggestuen vil vi give plads til fordybelse i uderummet. På den måde får børnene en masse sansemæssige oplevelser. Børn er nysgerrige omkring alt hvad der rører sig, og samtidig udvikler det barnets fantasi, selvstændighed og kreativitet.

Læs mere om hygiejneforhold i Solsikken

I hverdagen har vi meget fokus på at arbejde med hygiejne i børnehøjde. Alle børn vasker hænder til hvert måltid og vi træner meget håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg.

Derudover benytter de voksne engangshandsker når børnene skiftes eller skal tørres efter toiletbesøg.

Også i forbindelse med håndtering af maden, har vi et stort fokus på man kun må røre ved den mad man tager osv.

Når dit barn skal begynde i Børnehuset Solsikken, er det en god ide at afsætte god tid til indkøring.

Vores erfaring med indkøring af nye børn har vist at det vigtigste er, at børnene føler sig trygge ved alt det nye. Det kan være en stor omvæltning for en treårig at komme fra dagpleje ind i børnehaven, som ofte har en anderledes struktur i hverdagen og nye oplevelser at forholde sig til.

Ring til os og aftal et forbesøg, hvor I får en rundvisning i hele Børnehuset. Dette giver en god kontakt mellem barn, forældre og medarbejder, hvilket er med til at gøre barnet tryg. Der vil også være god mulighed for at stille spørgsmål. Trygge forældre giver trygge børn.

Senest opdateret 01-09-2024