Om os

Velkommen til Børnehuset Solsikken.

Vi er en institution som består af vuggestue og børnehave og er certificeret bevægelseshus gennem DGI.

Vi er en institution med plads til 125 børn fordelt på 7-8 grupper.

Institutionen er opdelt i to afdelinger. Lille afdeling består af 3 vuggestuegrupper og stor afdeling består af 4 børnehavegrupper.

Imellem de to afdelinger findes et motorikrum som benyttes af alle stuerne på skift, i løbet af ugen.

Solsikken har madordning ved egenproduktion, for alle børn. I køkkenet har vi en kok ansat til at producere måltiderne.
Hvert andet år har forældrene mulighed for at deltage i afstemning om madordningen. Der skal være et flertal blandt hele forældregruppen for evt. afskaffelse af madordning.

I Solsikken arbejder vi med udgangspunkt i at hensynet til barnet altid kommer først.

Det betyder:

 1. Alle børn har en positiv fortælling
  Det arbejder vi med ved at arbejde med stjernestunder – fortællinger som vi deler på personalemøderne.
  Vi begynder møderne med en fortælling om en stjernestund, som får lov til at stå alene uden kommentar.
 2. Vi husker at se barnet bag adfærden og anerkender barnet.
  Vi ser og hører barnet og lytter til barnets fortælling.
  Vi ser barnets intention.
 3. Vi udviser nærvær og omsorg.
  Interesser os for alle børn og arbejder på relationer til alle børn.
  Møder alle børn med en positiv tone, viser interesse for barnet og dets adfærd.
 4. Vi hjælper alle børn med at lykkes.
  Vi møder det enkelte barn med udgangspunkt i at børn har forskellig forudsætning i livet. Hvis de skal det samme sted hen skal vi møde børnene forskelligt.
 5. Vi arbejder med årshjul, som giver mulighed for fordybelse.
  Årshjulet giver en rød tråd i hele huset.
  Vi skaber rum til fordybelse på en måde så der er plads til at det enkelte barn kan lykkes – vi er opmærksom på at børn lærer forskelligt og i forskelligt tempo.
Børnehuset Solsikken er et aldersintegreret børnehus for børn i alderen 0 til 6 år.

Vi har bevægelse som profil.
Det betyder, at vi har et særligt fokus på motorik samt leg i bevægelse, både ude og inde.

Solsikken har en engageret personalegruppen, som brænder for børns udvikling, leg- og læring i bevægelse. Personalet har en bred vifte af kompetencer og er alle uddannet og efteruddannet så de fagligt kan understøtte vores profil.

Personale

Det pædagogiske personale består af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og en pædagogisk leder.

Der vil også fra tid til anden være både pædagog studerende og PA elever.

Personalet i køkkenet består af en fast kok og div. hjælpere og elever. 

Vikarer 

Vi har et antal vikarer tilknyttet Solsikken, som træder til når der er behov. 
Jeres barn tilbringer en stor del af sin dag i vores børnehus, derfor er det vigtigt for os, at vi har et naturligt og involverende samarbejde med jer omkring barnets udvikling og trivsel

Inden barnet begynder i Solsikken forventer vi, at I kommer på besøg. Ved besøget får I en rundvisning, og vi afholder en opstartssamtale. På besøget laver vi en aftale om indkøring.

Vi tilbyder et møde med jer tre måneder efter, barnet er startet i institutionen. Har I som forældre brug for en snak/ samtale kan I altid henvende jer til personalet. Ligeledes vil personalet kontakte jer som forældre, hvis vi mener, der er behov for det.

Vi afholder et forældremøde om året.

Info om samarbejde mellem institution og skole.

Hvert år samles de store børn i Bjørnebanden efter sommerferien. Bjørnebanden vil herefter være sammen frem til skolestart. Der tilknyttes faste voksne til gruppen, og de vil udarbejde månedsplaner og læringsmål for gruppen – meget handler om de sociale kompetencer.

Vi har overlevering til områdets skole Katrinedalskolen afdeling Gislinge.

Som afslutning på børnehavetiden, vil der blive afholdt et arrangement i løbet af maj måned. Personalet som kender gruppen vil stå for arrangementet.

Vi står klar til at modtage dit barn mandag til fredag fra kl. 06.00 og dagen sluttes af kl. 16.45

Mandag kl. 06.00 til 16.45

Tirsdag  kl. 06.00 til 16.45

Onsdag  kl. 06.00 til 16.45

Torsdag  kl. 06.00 til 16.45

Fredag   kl. 06.00 til 16.45

Her kan du se tilsynsrapport for Solsikken.

Her kan du læse vores tilsynsrapport for Solsikken.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet til rapporten.

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Tilsynsrapporter område Katrinedal

 

Her kan du læse hver institutions legepladsrapport - denne er den nyeste fra marts 2023

Solsikken legepladsrapport 2023

Senest opdateret 01-09-2024