Hygiejne i Hagested Naturbørnehus

I hverdagen har vi meget fokus på at arbejde med hygiejne i børnehøjde.

Alle børn vasker hænder til hvert måltid og vi træner meget håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg.

Derudover benytter de voksne engangshandsker når børnene skiftes eller skal tørres efter toiletbesøg.

Også i forbindelse med håndtering af maden, har vi et stort fokus på, at man kun rører ved den mad man tager osv.

Senest opdateret 01-09-2024