Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er vigtig for os og dit/jeres barns/børnenes trivsel og udvikling i institutionen.
Læs mere om vores fælles mål.

I Hagested Naturbørnehus vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt for barnets udvikling og trivsel, at vi fra start får en god dialog. Vi mener, at det er jer som forældre, der har den største viden om barnet, og for at hjælpe barnet bedst muligt, er det vigtigt, at vi deler den viden og at vi bruger den i vores videre samarbejde. Vi opfordrer til, at I fortæller os, hvis der sker ændringer i familien, som kan påvirke barnet, så vi kan imødekomme jeres barns behov.  

For at sikre en god kommunikation benytter vi os af Børn i Holbæk til at formidle oplysninger til jer, som vedrører ugeplaner og praktiske informationer.
Derfor er det vigtigt at I jævnligt holder jer opdateret, og I vil få udleveret brochure med vejledning til brug af Børn i Holbæk, når jeres barn starter i Huset. 

 

Samtaler: 

I Børnehuset bliver I tilbudt en opstartssamtale efter ca. 3 mdr. 

Overgangssamtale: Når jeres barn er ved at skulle i børnehave, bliver i tilbudt en samtale sammen med den nye kontaktperson fra Børnehaven.

Når jeres barn skal i skole holder vi en afsluttende samtale.

 

Bekymringer:

Er der noget i dagligdagen som I bekymrer jer om eller undrer jer over, så kom og fortæl os om det. Der er forskellige muligheder - første relation er jeres primærkontakt i Børnehuset. Dernæst er der den pædagogiske leder, og derudover er der fra forældrenes side valgt et forældreråd, som også kan kontaktes.

På samme måde kan I forvente at vi kommer til jer hvis vi bliver bekymret over jeres barns trivsel. Der er altid mulighed for en samtale, hvis forældrene eller personalet ønsker det.

 

Samarbejdspartner:

Vi har et tæt samarbejde med: talepædagog, psykolog, ergoterapeut, sundhedsplejersken, og skolen,

 

Senest opdateret 01-09-2024