Medarbejderne i Hagested Naturbørnehus

Se hvem der arbejder i Hagested Naturbørnehus

Vuggestuen: 

Der er både pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagog medhjælpere.         

 

Børnehaven: 

Der er både pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagog medhjælpere.         

 

Køkken: 

Køkkenassistent

 

Pædagogisk Leder 

Jeanne Vindahl Doose

Ud over det faste personale, har vi jævnligt personer, som er i løntilskud, arbejdsprøvning og praktik.

Senest opdateret 01-09-2024