Profil i Hagested Naturbørnehus

Hvem er vi?
Hagested Naturbørnehus er en del af Dagtilbudsområde Katrinedal. Vi bor i naturskønne omgivelser og samarbejder tæt med nærområdet i Hagested. Hagested Naturbørnehus er et spændende sted ... og hvorfor?
Jo, her er trivsel, læring, natur og social integration blandt de mange prioriteter, som husets ånd bygger på.

Naturen som læringsrum

I Hagested Naturbørnehus tager vi udgangspunkt i læring gennem naturen og bevægelse. Vi er certificeret som Grønne spire og Spring ud spire.

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen støtter og synliggør Friluftsrådet institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Spring ud spire Medlemmer af Grønne Spirer fik i 2017 mulighed for at blive Spring Ud - certificerede. Spring Ud I Naturen sætter fokus på, hvordan man med naturen som ramme kan øge børns fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag og generelle trivsel med naturen som medspiller.

Dette betyder bl.a. at der hver dag i vores hus, bliver arbejdet med naturen som udgangspunkt.

Vi arbejder med læringsmål ud fra vores pædagogiske læreplaner. Som bliver dokumenteret med eks Fotos eller en lille fortælling om læringsaktiviteten.

Familiegrupper

I Hagested Naturbørnehus har vi valgt at dele børnene op i familiegrupper.

I hver familiegruppe er der tilknyttet en fast voksen som er Primære kontaktperson for børnene i gruppen. Familiegrupperne er dannet på tværs af alder, og ud fra relationer mellem børnene.

Vi bruger vores familiegrupper når vi spiser, holder fødselsdage, tager på tur og m.m.

Senest opdateret 01-09-2024