Skolesamarbejde

Læs mere om hvordan vi forbereder skolestart hvert år - for de store børn i en ”storgruppe”.

Vi starter hvert år efter sommerferie arbejdet med den nye storgruppe. Børnene får opgavemapper, med forskellige førskoleopgaver som børnene får lov at arbejde med i deres eget tempo. Vi støtter og hjælper med forklaring til opgaverne.

Storgruppen bliver fra januar samlet og laver forskellige aktiviteter: leger skole, øver frikvarter – herunder at øve sig i usynlige grænser, tager til skoleteater m.m.

Vi har overleveringsmøder til områdets skoler hvad enten børnene skal starte i Tuse, Udby eller Holbæk by.

På nogle af skolerne er der besøgsdage for børnene med deres forældre, som vi sørger for information om.

Som afslutning på børnehavetiden holder vi i slutningen af april en gallafest for storgruppen.

Senest opdateret 01-09-2024