Sprog i Hagested Naturbørnehus

Læs her hvordan vi styrker barnets sproglige udvikling

I de fleste daginstitutioner kan meget larm have negativ betydning for børnenes sproglige udvikling. Men i et naturbørnehus er dette problem sjældent tilstede. Ved at børnene er spredt på et større område, er der større mulighed for leg i mindre grupper, plads til uforstyrret leg og bedre mulighed for en-til-en-dialog med det pædagogiske personale og de andre børn.

Det bedste ved at være ude i naturen er, at den hele tiden forandrer sig. Hver dag sker der noget nyt, og det giver en masse at tale om.

I Hagested Naturbørnehus har vi en sprogvejleder ansat og et tæt samarbejde med talepædagogen.

Fra treårsalderen laver vi lovmæssige sprogvurderinger på alle børn.

Senest opdateret 01-09-2024