Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Her kan du læse om daginstitutionernes vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Alle dagtilbudsdistrikter skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse.

Styrelsesvedtægterne bestemmer hvilke principper en forældrebestyrelse skal arbejde ud fra.

 

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

Udvalget for Børn har besluttet, at der skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og dagplejen. Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

Referater fra bestyrelsen

Bestyrelsen for dagtilbud Katrinedal

Område Katrinedal sundhedsstrategiFeedback

Sidst opdateret

11.06.2020

Ansvarlig redaktør

Ziska Anabel Micola Seirup