Forældrebestyrelsen

Her kan du læse om daginstitutionernes vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Alle dagtilbudsdistrikter skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse.

Styrelsesvedtægterne bestemmer hvilke principper en forældrebestyrelse skal arbejde ud fra.

Udvalget for Børn har besluttet, at der skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og dagplejen. Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

 

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

Område Katrinedal sundhedsstrategi

Senest opdateret 02-05-2024