Fødselsdage i Elverbo

Princip for invitationer til fødselsdage og andre sociale arrangementer i Elverbo.

Bestyrelsen og de ansatte finder det vigtigt, at børnene i Elverbo opdrages til fællesskab og sammenhold gennem hele deres tid i institutionen. Vi finder det vigtigt, at alle børn oplever at være en del af gruppens fællesskab, dels i det daglige liv i centeret og dels i sociale sammenhænge i fritiden, og at ingen føler sig holdt udenfor fællesskabet.

Forældrerådet har derfor vedtaget følgende princip for invitationer til fødselsdage og andre sociale sammenkomster:

Fødselsdage og andre private sociale arrangementer:   

Der må kun deles invitationer ud i Elverbo, hvis hele stuen, alle drengene fra stuen eller alle pigerne fra stuen inviteres.

Fødselsdage fejrer vi med sang og hygge. Fødselsdagsbarnet får en lille gave af vuggestuen - børnehaven – børnene skal ikke have gaver med til hinanden.

Hvis fødselsdagsbarnet ønsker at invitere stuen hjem til fødselsdag, eller at dele noget ud i børnehuset, aftales det med personalet.

Senest opdateret 01-09-2024