Indkøring i Elverbo

Læs om indkøringsprocessen i institution samt samtaler vedr. barnets trivsel og udvikling, i institutionen.

Når barnet nærmer sig sin start i Elverbo anviser lederen barnet en gruppe, ud fra det kendskab vi har til barnet, og de forhold der gør sig gældende i grupperne på det tidspunkt. 

Børnehuset sender velkomstbrev ud til forældrene ca. 30 dage før barnet skal starte (hvis muligt). Brevet indeholder: Velkomstfolder, indkøringsprocedure, navn på pædagoger og navn på barnets nye gruppe.

Forældrene skal herefter hurtigst muligt kontakte barnets stue og aftale dato og tid for præsentationsmøde. Præsentationsmødet afholdes med barnets primærpædagog inden barnet begynder sin indkøringsperiode, mødet varer ca. 1 time.

Pædagogen har den første kontakt til familien, og er den der fremover har det overordnende pædagogiske ansvar for barnets udvikling, trivsel og virke i Elverbo.
Så hvis forældrene har brug for hjælp eller spørgsmål, er det pædagogen de henvender sig til for at få svar. Det betyder ikke at andre ikke ved noget om barnet, men den specifikke viden har pædagogen.

Det er pædagogen der forbereder samtaler, handleplaner m.m. og er opmærksom på om der er behov for en uddybende samtale med forældrene om dette eller hint. 

På præsentationsmødet gennemgås følgende:

Pædagogen viser hele børnehuset frem - hvilken plads barnet skal have - hilser på personalet -

gennemgår dagligdagens rytme - madpakker, kostpolitik - rutiner for middagslur -

hvilket tøj skal barnet medbringe - om barnet bruger medicin eller er allergisk -

om barnets særlige behov, der skal tages hensyn til - om barnet bruger ble - 

Stamkort udfyldes på b af forældre – gennemgang af velkomstpjece - hvor står daglige informationer - forældresamtaler og forældrekontakt - forældrene opfordres på mødet til at søge information omkring pædagogik, traditioner, aktiviteter m.m. på vores hjemmeside og i diverse pjecer som udleveres i forbindelse med opstart.

Mødet sluttes af med at og forældrene aftaler hvordan indkøringen skal foregå, og hvornår den skal starte. 

Forslag til indkøring af barnet.

Forældrene opfordres til at afsætte 3 til 5 dage til indkøring af barnet.

Forslag til indkøring:

  1. dag Barnet bliver sammen med sine forældre i 1 til 2 timer, f.eks. ude på legepladsen.
  2. dag Barnet og forældre deltager i samling i barnets nye gruppe og spiser sammen med gruppen.
  3. dag Barnet prøver at være i institutionen alene i 1 time eller 2 og tager herefter hjem.
  4. dag Barnet prøver at være i institutionen alene 2 til 4 timer, tager hjem inden middagslur
  5. dag Barnet prøver at deltage i formiddagens aktiviteter og sove i institutionen, bliver herefter afhentet. 

Indkøring af børn tilrettelægges altid i et samarbejde mellem forældre og barnets primærpædagog, og vil altid være individuelt i forhold til det enkelte barns behov.Samtaler

Vi tilbyder jævnligt en samtale til forældrene om hvordan det går med jeres barn. Den første samtale
tilbydes efter ca. 3 mdr. Derefter afholdes en årlig samtale – ved ca. 4 år og når barnet skal i førskolegruppen – og eller hvis behov.
Desuden er I meget velkomne til at henvende Jer hvis I ønsker en samtale.
Hvis I ønsker at snakke med den pæd. leder er kontoret i børnehaven og I er altid meget velkomne – døren
står altid åben, så I er velkomne til at slå Jer ned og få en snak el. lign.

Senest opdateret 01-09-2024