Forældresamarbejde i Børnehuset Elverbo

Her kan du læse om Forældreråd og deres arbejde i institutionen Elverbo.

Elverbo har forældreråd der består af seks forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant og lederen.

Fra forældrerådet er valgt en til at deltage i den fælles forældrebestyrelse, der er for dagtilbud Katrinedal.

Der afholdes fire ordinære møder om året.

Forældrerådets opgave er at fungere som talerør for forældrene, godkende de pædagogiske principper m.m. Derudover deltager FR i div. udvalg – lokalråd – m.m. som arbejder for hele Svinninge-området.

Forældrerådet arrangerer flere arrangementer i løbet af året, forældrekaffe, sommerfest, ture m.m. til stor glæde for børn og forældre.

Hvis I har emner, som I ønsker debatteret på forældrerådsmøder eller andet I ønsker at tale med os om, er I meget velkomne til at henvende jer.

Dagsordener og referater hænger på tavlen og sendes ud via Børn i Holbæk til alle forældre.

Aktuel adresse – og telefonliste over bestyrelsens medlemmer er ophængt i huset.


Senest opdateret 01-09-2024