Profil i Børnehuset Elverbo

Her kan du læse om målsætning for det pædagogiske arbejde i Elverbo.

Det overordnede mål for ELVERBO er LÆRING, UDVIKLING, DANNELSE OG TRIVSEL,

hvilket vi opnår ved at arbejde med de sideordnede aktiviteter / principper.

Hermed forstås, at miljøet i Elverbo skal være trygt og omsorgsfuldt, så det enkelte barn, forældre og personale føler glæde ved at komme her.

Vi tager udgangspunkt i barnets aktuelle livsbetingelser og behov og vi ønsker at give barnet mulighed for at udvikle selvstændighed, social forståelse, samt give barnet mulighed for at lære at forstå sin egen betydning for gruppen – og gruppens betydning for barnet selv.

Der er beskrevet værdimål for de pædagogiske læreplaner og dets temaer.

Og i øvrigt skal det være sjovt, trygt og rart at komme i Børnehuset.

I Katrinedal har vi et tæt samarbejde og forsøger at skabe den røde tråd for barnet i dets færden i alle årene i Katrinedal. Børnehuset har forældreråd med forældrerepræsentanter, og en fælles forældrebestyrelse for hele distriktet med repræsentanter fra alle afdelinger.

Medarbejdere og ledelse i børnehuset deltager i udviklingen for hele området. Der er i det daglige mange samarbejdsrelationer på tværs af faggrænserne bl.a. i forbindelse med overgangene i barnets liv. Dagplejen, vuggestuen og børnehaven samarbejder omkring de kommende børnehavebørn, og børnehaven, skolen og SFO samarbejder om de kommende børnehaveklassebørn.

SFO’ens pædagoger deltager i indskolingen på skolen og skaber dermed forbindelsen mellem skole og fritid som giver børnene en helhed i deres dag.

Senest opdateret 01-09-2024