Skolesamarbejde i Børnehuset Elverbo

Her kan du læse om samarbejdet mellem Elverbo og skolen.

Det sidste år i børnehaven starter de største børns rejse til skolen. De starter med at være i gruppe sammen nogle gange om ugen, derefter er de i gruppen med førskolebørnene i Elverbo hele tiden. Denne gruppe besøger Pilehyttens førskolegruppe ofte, og i januar slås de to grupper sammen i et lokale på Katrinedalskolen, sammen med børnehavepersonale.
De kommende måneder rystes de sammen, både socialt og læringsmæssigt, og forberedes trygt og sikkert til at skulle være klasse sammen.
I juni begynder de fast at komme på skolens SFO, og lærer kommende kammerater og SFO pædagoger at kende, således at de trygge og parate til skolestart i august.

Senest opdateret 01-09-2024