Spring til indhold

Medarbejderne i Elverbo

Medarbejderne i institutionen.
pædagog sidder med lille barn

Personalet i Elverbo

Ledelse

Ziska Seirup                                                                  
områdeleder

Satu Sørensen                                                     
pæd. leder i Elverbo og Pilehytten

 

Børnehaven

Dorte B. Christensen                                                    
Pædagog                                           
Alfestuen           

Nanna Jensen                                                              
Pædagogmedhjælper                                      
Alfestuen

Kirsten Christiansen                                                     
Pædagog                                          
Troldestuen

Camilla Dahl                                                        
Pædagogisk assistent                               
Troldestuen/Alfestuen/Dragestuen

Joan Olsen                                                                  
Pædagog                                           
Troldestuen

 

Vuggestuen

Anne Frederiksen                                                         
Pædagogmedhjælper 

Stine Hansen                                                               
Pædagog

Lone Antonsen                                                             
Pædagogmedhjælper                                                                                       

 

Personer i flexjob 

Ingen pt.

Herudover har vi tilknyttet personale som vikarer, praktikanter, militærnægtere, i jobtræning m.m.

 

Personalet vil være flest, når der er flest børn. Skemaet skifter så alle personaler har de forskellige vagter i planen. Alle børn har en primærpædagog som er den der sikrer kommunikationen omkring barnet. Alt personalet kender barnet godt, og det vil gøre at der på alle tider er mulighed for at tale med en, der kender dit barn.

Overgangen fra at komme fra et mindre og trygt miljø hjemme hos mor og far, til en større og mere larmende børnegruppe, kan være en svær overgang for de fleste børn og forældre. Vi vil gøre alt for at hjælpe med at gøre overgangen så god så mulig, så I må endelig gøre os opmærksomme på hvis der er ting der svære.

Alle ansatte har i deres ansættelse skrevet under på tro og love, at de har tavshedspligt angående viden om børn og deres forældres private forhold.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen