Spring til indhold

Samarbejde med skolen

Her kan du læse om hvordan vi sikrer en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole i dit område.

Introduktion til samarbejdet mellem dagtilbud og skole

I tæt samarbejde med Katrinedalskolen, arbejder vi på, at overgangen til skolen, foregår med respekt for børnenes trivsel.

Der er i øjeblikket en samarbejdsaftale, under udarbejdelse, så vi i praksis kan sikre, at børnene får det nødvendige kendskab og tilknytning til både SFO, skole og personalet begge steder.

Vi har hele tiden barnets trivsel for øje, og vi tager højde for det enkelte barns behov.
Ved at sikre en overgang der er i tråd med barnets udvikling, opfylder vi også Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik, der bl.a. kræver sammenhæng i barnets hverdag.

 

Skift mellem institutioner

Heri indgår bl.a. at, børnene kommer på besøg hos børnehave/SFO forud for et skift. Der hvor det er muligt, fastholdes en samlet overgang inden skolestart til før-SFO.

Hvis dit barn har brug for særligt målrettet hjælp for at sikre udvikling i det sidste år i dagtilbuddet, er der oprettet et samarbejde kaldet På vej i skole. Det kan fx være børn, hvor forældre og dagtilbuddet er i tvivl om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes eller have et specielt skoletilbud. Forældre og institution udarbejder sammen en handleplan med mål og indsats omkring barnet forud for skolestart.

For yderligere information kan du kontakte vores områdeleder:

Ziska Seirup
Telefon: 72 36 63 77
Mail: zise@holb.dk  

 Feedback

Sidst opdateret

14.08.2018

Ansvarlig redaktør

Ziska Anabel Micola Seirup

Ny videokampagne slår et slag for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Legende børn på Havnen i Holbæk

Ny videokampagne slår et slag for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Kære kommende skolebørn og forældre,

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige folkeskolen kan. Derfor er vi i de fire folkeskoleområder – Katrinedal, Kildedam, Holbæk By og Skovvejen – gået sammen om en fælles kampagnevideo, der belyser de mange kvaliteter, Holbæk Kommunes folkeskoler rummer.

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. Og så er den til for dig, der som familie eller medarbejder, søger nye veje.

Klik ind forbi kampagnesitet folkeskolen.holbaek.dk og oplev videoen ”Folkeskolen – tæt på dig” i sin fulde længde. Her kan du også i korte træk, opleve mere om de fire områder og de enkelte skoleafdelinger i kommunen. Videoen vil ligeledes kunne opleves på skolernes hjemmeside og facebooksider.

Skal du en tur i biografen i august, oktober og december, kan du i Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk, opleve et 20 sekunders spot i biografens sale og på facadens storskærm.

Vi ses i folkeskolen - god fornøjelse,

Område Katrinedal
Område Kildedam
Område Holbæk By
Område Skovvejen

 

Se link

Ny videokampagne slår et slag for folkeskolerne i Holbæk Kommune