Forældreintra - Aula

Aula er vores forældreintra, hvorfra du kan kommunikere med dit barns børnehus eller dagpleje og følge med i hverdagen og særlige aktiviteter.

Som forælder kan du:

  • Følge dit barns hverdag 
  • Kommunikere elektronisk med institutionen 
  • Tilmelde jer arrangementer, forældresamtaler m.m. nemt og hurtigt
  • Se pædagogisk dokumentation af aktiviteter barnet er med i.
  • Få tilgang til dit barns billedarkiv

Første gang du bruger Aula

Første gang du bruger Aula, skal du åbne hjemmesiden aula.dk. Her logger du på via MitID.

Ved første login bliver du bedt om at udfylde stamkortet for dit barn. Det elektroniske stamkort erstatter det papirkort, som du udfyldte, da dit barn begyndte i børnehuset/dagplejen.

Er du plejeforælder, kan du kontakte dit plejebarns børnehus, såfremt du har brug for adgang til Aula. I kan i fællesskab søge om en fuldmagt til adgang på lige fod med biologiske forældre.

Aula - Login Hjælp til Aula

Senest opdateret 01-09-2024