Samarbejde med skolen

Her kan du læse om hvordan vi sikrer en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole i dit område.

Introduktion til samarbejdet mellem dagtilbud og skole

I tæt samarbejde med Katrinedalskolen, arbejder vi på, at overgangen til skolen, foregår med respekt for børnenes trivsel.

Der er i øjeblikket en samarbejdsaftale, under udarbejdelse, så vi i praksis kan sikre, at børnene får det nødvendige kendskab og tilknytning til både SFO, skole og personalet begge steder.

Vi har hele tiden barnets trivsel for øje, og vi tager højde for det enkelte barns behov.
Ved at sikre en overgang der er i tråd med barnets udvikling, opfylder vi også Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik, der bl.a. kræver sammenhæng i barnets hverdag.

 

Skift mellem institutioner

Heri indgår bl.a. at, børnene kommer på besøg hos børnehave/SFO forud for et skift. Der hvor det er muligt, fastholdes en samlet overgang inden skolestart til før-SFO.

Hvis dit barn har brug for særligt målrettet hjælp for at sikre udvikling i det sidste år i dagtilbuddet, er der oprettet et samarbejde kaldet På vej i skole. Det kan fx være børn, hvor forældre og dagtilbuddet er i tvivl om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes eller have et specielt skoletilbud. Forældre og institution udarbejder sammen en handleplan med mål og indsats omkring barnet forud for skolestart.

For yderligere information kan du kontakte vores områdeleder:

Ziska Seirup
Telefon: 72 36 63 77
Mail: zise@holb.dk  

 

Senest opdateret 01-09-2024