Spring til indhold

Alvorlige ulykker i Dagplejen Katrinedal 2023

Indsatsplan for Alvorlige ulykker i Dagplejen Katrinedal

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret 

Gældende for Dagplejen Katrinedal 

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i Dagplejen. 

 

Alarmering 

 

 

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.  
 • Alarmér akut hjælp 112. 
 • Den stedlige leder, pædagogisk leder Alice Sedam alarmeres på mobil 72 36 63 84.  
 • Den stedlige leder kontakter områdeleder Ziska Seirup på mobil 72 36 63 77, som tager stilling til, om den centrale krisestab skal aktiveres.  

 

 

Opgaver  

 

 

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken. 

 

 

Handlinger 

 

 

Straks  

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.  
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer: 
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed. 
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over. 
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet. 

 

Umiddelbart efter/resten af dagen 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.  
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.  
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.  
 • Informer relevante pårørende, ansatte  
 • Tag stilling til information af øvrige forældre. 

 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Opfølgning  

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.  
 • Inddrag den lokale krisestab.  
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.  

 

 

Ledelse og organisation  

 

 

 

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Den pædagogiske leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den pædagogiske leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter. 

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter. 

 

 

Kommunikation 

 

 

 • Den pædagogiske leder informerer områdeleder og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 

 • Alarmcentralen 112 
 • Alice Sedam, pædagogisk leder: Mobil: 72 36 63 84 
  Mail: sedam@holb.dk 
 • Ziska Seirup, områdeleder 
 • Mobil: 72 36 63 77 
 • Mail: zise@holb.dk   
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk   
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk   

 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 031023

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen