Spring til indhold

Alvorlig, smitsom sygdom i Børnehuset Elverbo 2023

Indsatsplan i tilfælde af Alvorlig, smitsom sygdom i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom  

Gældende for Børnehuset Elverbo

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller anden arbejdsplads i Læring og Trivsel. 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen

 

Alarmering 

 

 

Hvor kommer alarmen fra? 

 • Smitte konstateres i institutionen/arbejdspladsen: Alarm via barnet/den unge eller en medarbejder 
 • Smitte konstateres i hjemmet: Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 • Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmelder den læge der har diagnosticeret sygdommen den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads. 

 

Hvem skal alarmeres? 

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:  

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.  
 • Stedlige leder Satu Sørensen har ansvaret for formidlingen af denne information. 

 

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:  

 • Stedlige leder informerer nærmeste leder Ziska Seirup(områdeleder via telefon 72 36 63 77 zise@holb.dk. 
 • Skoleleder Svinninge skole Søren Kæstel 72 36 22 58  sokch@holb.dk   
 • Sundhedsplejen Ann - Sofie informeres via 72 36 37 62 eller annsr@holb.dk  og vejleder om den videre færd. 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.  
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.  
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.  
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig. 

 

Handling 

 

 

 • Stedlige leder Satu Sørensen hjemsender den smittede elev/medarbejder. 
 • Stedlige leder Satu Sørensen informerer alle i risikogruppen (/forældre) informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig. 
 • Stedlige leder Satu Sørensen orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

Stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup leder indsatsen (kriseleder). 

Denne er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Karina Møller på telefon eller mail.  

 

 

Bemanding og udstyr 

 

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk 

 

Kommunikation 

 

 

Kriselederen 

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon. 

 

Ansvarlig for involverede personer 

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen. 

 

Ansvarlig for log og dokumentation 

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen. 

 

Ansvarlig for kommunikation 

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 satus@holb.dk 
 • Områdeleder/skoleleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, mail: annsr@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Andersen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 091023

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen