Spring til indhold

Bortkomne børn i Hagested Naturbørnehus 2023

Indsatsplan i tilfælde af Bortkomne børn i Hagested Naturbørnehus

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan – Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.

Gældende for Hagested Naturbørnehus

 

Situation

 

 

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

 

Alarmering

 

 

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd

 

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer Pædagogisk leder Jeanne Vindahl Doose tlf. 72 36 87 86 • Mail: jeavd@holb.dk

 

Pædagogisk leder:

 • Vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)
 • Varetager alarmeringen af forældre.
 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.

 

Opgaver

 

 

 • Led efter barnet.
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Jeanne Vindahl Doose vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

 

Dagtilbud

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet.
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet.

 

Indskoling/mellemtrin

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven.
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.
 • Pædagogisk leder, Jeanne Vindahl Doose vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.

 

Udskoling

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over xxx timer og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.

 

 

Handlinger

 

 

 

Straks

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

 

Umiddelbart efter/ resten af dagen  

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

 

Opfølgning

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Pædagogisk leder Jeanne Vindahl Doose ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Pædagogisk leder Mette Simonsen informerer områdeleder Ziska Seirup har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

Kommunikation

 

 

 • Jeanne Vindahl Doose pædagogisk leder informerer Ziska områdeleder og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 • Alarmcentralen 112.
 • Stedlige leder: Pædagogisk leder Jeanne Vindahl Doose tlf. 72 36 87 86 • Mail: jeavd@holb.dk
 • Områdeleder: Ziska Seirup 72366377
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk.
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk.

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

 

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel.

Opdateret af Tina Teglers den 061123

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen