Spring til indhold

Vold og trusler mod medarbejdere i Troldemosen 2023

Indsatsplan i tilfælde af Vold og trusler mod medarbejdere i Troldemosen

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere

Gældende for Troldemosen

 

Situation

 

 

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

 

Definition på vold/overgreb:

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling. 

 

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

 

Alarmering

 

 

Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Den pædagogiske leder alarmeres på mobil 72 36 40 32 
 • Den pædagogiske leder tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Den pædagogiske leder kontakter nærmeste leder på 72 36 63 77 områdeleder, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

 

Opgaver

 

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Handlinger

 

Sådan gør du ved overfald og trusler:

 

 

Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede.

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER:

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad den voldsramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Den pædagogiske leder kontakter nærmeste leder på 72 36 63 77 (områdeleder),
 • Den pædagogiske leder sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp: Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk
 • Den pædagogiske leder kontakter nærmeste leder på 72 36 63 77 områdeleder, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den pædagogiske leder eller nærmeste leder informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.  
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af den pædagogiske leder, og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den pædagogiske leder eller dennes nærmeste leder (områdeleder) beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Opfølgning: 

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den pædagogiske leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den pædagogiske leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den pædagogiske leder eller dennes nærmeste leder (områdeleder) ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den pædagogiske leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Bemanding og udstyr

 

I akutte tilfælde:


Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobilltlf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

 

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

 

Kommunikation

 

 

 • Den pædagogiske leder kontakter områdeleder snarest muligt samme dag.
 • Den pædagogiske leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den pædagogiske leder eller dennes nærmeste leder (områdeleder) informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard)
 • Chef for Læring & Trivsel, Karina Møller, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 • Alarmcentralen 112.
 • Pædagogisk leder: Mette Simonsen, 72 36 40 32 mail mesi@holb.dk
 • Områdeleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 mail zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

 

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

 

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent i Fagcenter for Læring & Trivsel.

Opdateret af Tina Teglers den 071123

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen