Spring til indhold

Alvorlig, smitsom sygdom i Tusenfryd 2023

Indsatsplan i tilfælde af Alvorlig, smitsom sygdom i Tusenfryd

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom  

Gældende for Tusenfryd

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller anden arbejdsplads i Læring og Trivsel. 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen

 

Alarmering 

 

 

Hvor kommer alarmen fra? 

 • Smitte konstateres i institutionen/arbejdspladsen: Alarm via barnet/den unge eller en medarbejder 
 • Smitte konstateres i hjemmet: Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 • Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmelder den læge der har diagnosticeret sygdommen den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads. 

 

Hvem skal alarmeres? 

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:  

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.  
 • Daglig leder Anna Granqvist eller Pæd. Leder Jeanne Doose har ansvaret for formidlingen af denne information. 

 

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:  

 • Anna Granqvist informerer områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller mail og vejleder om den videre færd. 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.  
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.  
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.  
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig. 

 

Handling 

 

 

 • Anna Granqvist hjemsender den smittede elev/medarbejder. 
 • Anna Granqvist informerer alle i risikogruppen (/forældre) informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig. 
 • Anna Granqvist orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Tusenfryd udarbejder Krisestaben består af navngivne personer og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

Anna Granqvist og Ziska Seirup leder indsatsen (kriseleder). 

Ziska Seirup er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Karina Møller på telefon eller mail.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk 

 

Kommunikation 

 

 

Kriselederen 

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon. 

 

Ansvarlig for involverede personer 

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen. 

 

Ansvarlig for log og dokumentation 

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen. 

 

Ansvarlig for kommunikation 

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Daglig Leder Anna Granqvist 72 36 46 56
 • Områdeleder:  Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, mail: annsr@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Andersen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen