Spring til indhold

Alvorlige ulykker i Tusenfryd 2023

Indsatsplan i tilfælde af Alvorlige ulykker i Tusenfryd.

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret 

Gældende for Tusenfryd

 

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution. 

 

Alarmering 

 

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.  
 • Alarmér akut hjælp 112. 
 • Daglig leder Anna Granqvist alarmeres via 72 36 46 56
 • Anna Granqvist alarmerer områdeleder Ziska Seirup via tlf. 72 36 63 77 
 • Ziska Seirup vurderer om den centrale krisestab skal alarmeres. 

 

Opgaver  

 

 

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken. 

 

Handlinger 

 

Straks  

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.  
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer: 
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed. 
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over. 
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet. 

 

Umiddelbart efter/resten af dagen 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.  
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.  
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.  
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.  
 • Tag stilling til information af øvrige forældre. 

 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Opfølgning  

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.  
 • Inddrag den lokale krisestab.  
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.  

 

Ledelse og organisation  

 

 

Tusenfryd udpeger en krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Daglig leder Anna Granqvist ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Daglig leder Anna Granqvist har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter. 

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter. 

 

Kommunikation 

 

Daglig leder Anna Granqvist informerer, områdeleder Ziska Seirup og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  

 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112 
 • Daglig leder Anna Granqvist 72 36 46 56 
 • Områdeleder/skoleleder:  Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen