Spring til indhold

Bortkomne børn i Tusenfryd 2023

Indsatsplan i tilfælde af Bortkomne børn i Tusenfryd

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan – Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.  

Gældende for Tusenfryd

 

Situation 

 

 

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm. 

 

Alarmering 

 

 

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd 

 

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer Daglig leder Anna Granvist.

 

Anna Granqvist: 

 • Vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)  
 • Varetager alarmeringen af forældre. 
 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.  

 

Opgaver  

 

 

 • Led efter barnet.  
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.  
 • Anna Granqvist vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted. 

 

Dagtilbud 

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet. 
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet. 

 

Indskoling/mellemtrin 

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven.  
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon. 
 • Den stedlige leder vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.  

 

Udskoling 

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over xxx timer og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon. 

 

Handlinger 

 

 

 

Straks  

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn. 
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112. 
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig. 
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.  

 

Umiddelbart efter/ resten af dagen   

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv. 
 • Informer relevante kammerater etc. 

 

Opfølgning  

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen. 

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.  

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Daglig leder Anna Granqvist ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Daglig leder Anna Grangvist eller område leder Ziska Seirup har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Kommunikation 

 

 

 • Daglig leder Anna Granqvist informerer områdeleder Ziska Seirup og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112.  
 • Daglig leder Anna Granqvist 72 36 46 56  
 • Områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk.  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen