Spring til indhold

Overgreb på børn i Tusenfryd 2023

Indsatsplan i tilfælde af Overgreb på børn i Tusenfryd

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved overgreb på børn 

Gældende for Tusenfryd

 

Situation 

 

  

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf. 

 

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb. 

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge 

 

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod: 

 

 • Barnets forældre eller familie. 
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt. 
 • En ansat. 
 • Et andet barn/ung. 

 

Alarmering 

 

 

 

 • Som medarbejder skal man informere daglig leder Anna Granqvist om sin mistanke /viden.  

 

 • Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:  

 

Anna Granqvist kontakter Børneindsatsens vagt på telefon 72 36 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres. 

På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/ den unge/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske. 

 • Hvis mistanken retter sig imod en ansat 

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen. 

Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76

Leder af tværgående opgaver, Den Sociale Indgang: 72 36 46 37 

 

Opgaver  

 

 

 • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg. 
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles. 

 

Handling 

 

 

 

Anna Granqvist beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation. 

 

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende: 

 

 • Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:  

Beskrivelserne sendes efter aftale med vagten hurtigst muligt som en underretning. Sendes der fra en intern Holbæk Kommune mail, sendes der til mailadressen underretning@holb.dk

Hvis der ikke sendes fra en Holbæk kommunal mail, sendes den til sikunderret@holb.dk (brug Send sikkert knappen)

 

 • Mistanken er rettet mod et andet barn: Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb. 

 

 • Mistanken er rettet mod en ansat:  

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

 

 

 

 

 

Tusenfryd krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.   

 

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender. 

 

Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan  

 

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller). 

 

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til: 

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet. 
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte. 
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter. 
 • Kontakt til den faglige organisation. 
 • Andre forhold som har betydning for sagen. 

 

Bemanding og udstyr 

 

Eventuelt 

 

Kommunikation 

 

 

 

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.  
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke orienteres.) 

 

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende: 

 

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen. 
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Børneindsatsens vagt: 72 36 47 73 
 • Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76
 • Leder af tværgående opgaver: 72 36 46 37 
 • Daglig leder Anna Granqvist 72 36 46 56 
 • Område leder Ziska Seirup 72 63 63 77  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen.  

Opdateret af Tina Teglers den 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen