Spring til indhold

Vold og trusler mod personalet i Tusenfryd 2023

Indsatsplan i tilfælde af Vold og trusler mod personalet i Tusenfryd

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere 

Gældende for Tusenfryd

 

Situation 

 

 

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.  

 

Definition på vold/overgreb:  

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.   

 

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:  

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt. 
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning. 

 

Alarmering 

 

 

 • Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.  

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage). 
 • Hvad der er sket. 
 • Hvor mange der har brug for hjælp. 
 • Hvorfra du ringer. 
 • Hvem du er. 

 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. 
 • Daglig leder Anna Granqvist alarmeres på tlf. 72 36 46 56 
 • Daglig leder Anna Granvist tager imod/guider/supporterer hjælpen (112). 
 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup på 72 36 87 86 som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.  
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.  
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden. 
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen, men ikke har overværet den.  
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.  
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse. 

 

Handlinger 

 

Sådan gør du ved overfald og trusler: 

 

 

Straks: 

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112). 
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger. 
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.  
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede. 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Daglig leder Anna Granvist sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.  
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk
 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Daglig leder Anna Granvist eller områdeleder Ziska Seirup informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.   
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af Daglig leder Anna Granvist og institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse). 
 • Daglig leder Anna Granvist eller områdeleder Ziska Seirup, om der er grundlag for politianmeldelse. 

 

Opfølgning: 

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).  
 • Daglig leder Anna Granqvist følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.  
 • Daglig leder Anna Granqvist vurderer behovet for fortsat krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Daglig leder Anna Granvist eller områdeleder Ziska Seirup ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.  
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Bemanding og udstyr 

 

I akutte tilfælde: 

 Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter (nærmeste hjertestarter er ved Tuse hallen) - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk  

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobiltlf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve (I Tusenfryd kaldes disse medarbejderkort) benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup snarest muligt samme dag. 
 • Daglig leder Anna Granvist kontakter TRIO/AMR.  
 • Daglig leder Anna Granvist eller Ziska Seirup informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard)  
 • Chef for Læring & Trivsel, Karina Møller, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev). 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112.  
 • Daglig leder Anna Granvist 72 36 46 56 
 • Områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent i Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen