Spring til indhold

Profil

Velkommen til Mørkøv børnehus – det hus vi også kalder for ”Børnenes Bedste Børnehus”. Hos os møder du en engageret og fagligt begavet personalegruppe, der har en anerkendende tilgang til alle, både børn og voksne - uanset alder, køn, kultur og titel.

Børnenes bedste børnehus

Vi er et varmt og trygt børnehus med ca. 84 børn, hvor alle børn og voksne kender hinanden. Vi tilbyder et læringsmiljø som er baseret på udvikling af børnenes personlige og sociale kompetencer, i tæt relation med andre børn og voksne. At udvikle dette, mener vi er grobunden for en god trivsel og et væsentligt fundament for al videre læring og udvikling.

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder tæt sammen med Børneindsatsen i Holbæk kommune. Det betyder, at vi hurtigt kan få hjælp, sparring og vejledning hvis vi eller du synes der er behov. Julie Stockholm Jensen, vores høre/talekonsulent, kommer i huset en formiddag om ugen.

Dagplejen

Vi har et tæt samarbejde med de kommunale Dagplejere i Mørkøv. De kommer forbi os to gange ugentligt, hver tirsdag og torsdag, og åbner legestue i huset.Feedback

Sidst opdateret

11.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen