Spring til indhold
Dagtilbud Katrinedal Til dagtilbudkatrinedal.holbaek.dk

Om os

BØRNEHUSET PILEHYTTEN ”ET VÆRDIFULDT HUS, MED BARNET I CENTRUM”

 

Pilehytten er en kommunal integreret daginstitution, og en del af dagtilbudsområde Katrinedal der dækker Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested.
Pilehytten består af en vuggestue med plads til 15 børn og en børnehave med plads til 70 børn. Der er 3 stuer, Mejsestuen, Lærkestuen og Falkereden der er gruppen for de kommende skolebørn.
Derudover er der dagpleje fælles for området.
Pilehytten ligger tæt ved Børnehuset Elverbo og på samme matrikel som Katrinedalskolen afd. Svinninge og har et nært samarbejde med børnehus, skole og SFO.

Vores udgangspunkt er
 
                             ”læring, udvikling og et sundt børneliv i sociale relationer”

Vi sikrer barnet optimale muligheder i et flerfagligt og forpligtigende fællesskab


Dette er udgangspunktet for barnets læring og trivsel i alt hvad vi foretager os.
Børnehuset er certificeret bevægelsesinstitution, hvilket også spiller en stor rolle i hverdagen. Derudover er alle medarbejdere ICDP uddannede.

GRUPPERNE I BØRNEHUSET PILEHYTTEN

SVALESTUEN:
småbørnsstue for de 0 – 2 årige med plads til 15 børn. Læs mere i Svalestuens pjece.

MEJSESTUEN:
børnehavegruppe for de 3 – 5 årige, børnene er blandet på tværs af alder, med plads til 22 børn

LÆRKESTUEN:
børnehavegruppe for de 3 – 5 årige, børnene er blandet på tværs af alder, med plads til 22 børn

FALKEREDEN:
førskolegruppen for de kommende skolebørn. Gruppen så småt op efter sommerferien, året før skolestart. I løbet af året arbejdes der med forberede børnene bedst muligt som gruppe, og på deres nye omgivelser.
Fra februar lægges de sammen med gruppen af førskolebørn fra byens anden børnehave Elverbo.

Gruppens har deres egne lokaler på skolen, tæt ved SFO’en som der er et tæt samarbejde med.

FORSIKRINGER

Holbæk kommune har ingen forsikring og det anbefales derfor kraftigt at forældrene tegner en fuldtids
ulykkesforsikring med udvidet tandskade. Ved tandskader er alle børn under 18 år omfattet af den
kommunale tandpleje.
Børnehuset har ikke en forsikring der dækker børnenes bortkomne eller ødelagte tøj, legetøj m.m.Du kan læse Tilsynsrapport for
Pilehytten via linket HER.Feedback

Sidst opdateret

10.10.2017

Ansvarlig redaktør

Ziska Anabel Micola Seirup