Spring til indhold

Om os

I Børnehuset Pilehytten har vi den grundlæggende værdi, altid at sætte barnet i centrum.
børn sammen med pædagog

Pilehytten er en kommunal integreret daginstitution, og en del af dagtilbudsområde Katrinedal, der dækker Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested.
Pilehytten består af en vuggestue med plads til 15 børn og en børnehave med plads til 70 børn. Der er 3 stuer, Mejsestuen, Lærkestuen og Falkereden, der er gruppen for de kommende skolebørn.
Derudover er der dagpleje fælles for området.
Pilehytten ligger tæt ved Børnehuset Elverbo og på samme matrikel som Katrinedalskolen afd. Svinninge, der et nært samarbejde mellem børnehus, skole og SFO.

Vores udgangspunkt er læring, udvikling og et sundt børneliv i sociale relationer
Vi sikrer barnet optimale muligheder i et flerfagligt og forpligtigende fællesskab


Dette er udgangspunktet for barnets læring og trivsel i alt hvad vi foretager os.
Børnehuset er certificeret bevægelsesinstitution, hvilket også spiller en stor rolle i hverdagen. Derudover er alle medarbejdere ICDP uddannede.

Grupperne i Børnehuset Pilehytten 

Svalestuen 

Småbørnsstue for de 0 – 2 årige med plads til 15 børn. 

Mejsestuen

Børnehavegruppe for de 3 – 5 årige, børnene er blandet på tværs af alder, med plads til 22 børn

Lærkestuen

Børnehavegruppe for de 3 – 5 årige, børnene er blandet på tværs af alder, med plads til 22 børn

Falkereden

Førskolegruppen for de kommende skolebørn. Gruppen så småt op efter sommerferien, året før skolestart. I løbet af året arbejdes der med forberede børnene bedst muligt som gruppe, og på deres nye omgivelser.
Fra februar lægges de sammen med gruppen af førskolebørn fra byens anden børnehave Elverbo.

Gruppens har deres egne lokaler på skolen, tæt ved SFO’en som der er et tæt samarbejde med.

Forsikringer

Holbæk kommune har ingen forsikring og det anbefales derfor kraftigt at forældrene tegner en fuldtids
ulykkesforsikring med udvidet tandskade. Ved tandskader er alle børn under 18 år omfattet af den
kommunale tandpleje.
Børnehuset har ikke en forsikring der dækker børnenes bortkomne eller ødelagte tøj, legetøj m.m.

Læs tilsynsrapport for Pilehytten

Læs læreplan for Dagtilbud Katrinedal 2021

Profil i Pilehytten

Læs om målsætninger, læring og trivsel i Pilehytten

Medarbejderne i Pilehytten

Læs om hvem der arbejder i Pilehytten.

Forældresamarbejde i Pilehytten

Pilehytten har et forældreråd, der består af seks forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og lederen.

Skolesamarbejde i Pilehytten

Det sidste år i børnehaven starter de største børns rejse til skolen. Læs mere om overgang fra børnehave til skole.

Åbningstider i Pilehytten

Læs om åbningstider i institutionen.

Tilsynsrapport i Pilehytten

Her kan du se tilsynsrapport for Pilehytten

Legepladsrapporter i Pilehytten

Her kan du læse hver institutions legepladsrapport - denne er den nyeste fra marts 2023


Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen